10.4.2016
  • SK Articles

Tlačová správa k súčasnému stavu budovy Pradiarne v areáli Cvernovka

Spoločnosť YIT Slovakia, ako nový majiteľ areálu Cvernovka, sa so súčasnými užívateľmi objektu Pradiarne dohodla na neuzavretí nájomných zmlúv a vysťahovaní z budovy k 30. júnu 2016. Dôvodom je havarijný stav budovy Pradiarne, ako aj obmedzenia súvisiace s pamiatkovým výskumom v objekte. Ako ústretový krok ponúklo YIT dostatok času a súčinnosť na bezproblémové vysťahovanie.

Budova Pradiarne je v havarijnom stave a na žiaden z priestorov, ktoré tam vznikli, nie je vydané kolaudačné rozhodnutie v zmysle ich užívania. Priestory sú nevyhovujúce z hľadiska bezpečnosti a v zmysle legislatívy im chýbajú nevyhnutné povolenia (napr. revízie  výťahov) a overené projekty požiarnej ochrany, elektroinštalácií a ďalšie. „Pre YIT je bezpečnosť a dôsledné dodržiavanie zákonov základným princípom. Za takýchto okolností nemôžeme prevziať zodpovednosť a garantovať bezpečnosť súčasných užívateľov a návštevníkov objektu,“ hovorí Milan Murcko, generálny riaditeľ YIT Slovakia.

Ďalším dôvodom nepredĺženia zmlúv je pamiatkový výskum v Pradiarni, ktorá je Národnou kultúrnou pamiatkou. O presnom postupe a podmienkach pamiatkovej obnovy objektu YIT v súčasnosti rokuje s Krajským pamiatkovým úradom v Bratislave, pričom samotný pamiatkový výskum by sa mal začať v najbližších dňoch. Tento proces si bude vyžadovať úplné sprístupnenie všetkých priestorov a tiež odstránenie pridaných sadrokartónov, priečok či odkrytie podláh, čo by museli zabezpečiť súčasní užívatelia priestorov. Pamiatkový výskum ani následnú rekonštrukciu budovy preto nie je možné realizovať v týchto priestoroch za prevádzky.

Čo sa týka budúcnosti Pradiarne, aj keď existujúci platný územný plán a definície možného funkčného využitiu vzniku kultúrnych a podobných funkcií v areáli nebráni, špecifikácia konkrétneho využitia bude až výsledkom pamiatkového výskumu. Zámerom YIT je určite zachovať genius loci tohto územia aj v budúcom projekte, ale dnes je príliš skoro špecifikovať účel využitia jednotlivých objektov. Spoločnosť YIT preto v súčasnosti nemôže na seba prevziať akékoľvek záväzné rozhodnutie ohľadne budúceho využitia budovy.

„Iste si uvedomujeme hodnotu „kreatívneho hubu“, ktorý tu rokmi vznikol, a preto myšlienku jeho pokračovania nezavrhujeme. S podporou mesta, prípadne aj štátu, a zabezpečením financovania cez rôzne fondy, granty a dotácie by mohol vzniknúť udržateľný projekt, ako to vidíme na viacerých príkladoch zo zahraničia.“ uzatvára Milan Murcko, generálny riaditeľ YIT Slovakia.

 

 

Napíšte nám

Moje obľúbené ()

Nemáte zvolené žiadne obľúbené položky.

Súhlasím s použitím mojich osobných údajov na účely zasielania obchodných ponúk a marketingových informácií o produktoch, pripravovaných projektoch a novinkách.

Kontakt

Predajné centrum
Račianska 153/A, Bratislava 831 54
Pre volania zo zahraničia: +421903999333
Zavrieť