• SK Articles
  • 1.12.2016

Architektonická súťaž priniesla mimoriadne kvalitný návrh na riešenie areálu bývalej Bratislavskej cvernovej továrne

Porota po viacerých kolách hodnotenia nakoniec o víťazovi rozhodla jednohlasne. Víťazom architektonicko-urbanistickej súťaže na riešenie areálu bývalej Bratislavskej cvernovej továrne, ktorej vyhlasovateľom bola developerská spoločnosť YIT Slovakia, sa stal architektonický ateliér Compass Architekti z Bratislavy. Podľa odbornej poroty, ktorá nakoniec o víťazovi rozhodla jednohlasne, víťazný autorský tím priniesol jasné riešenie areálu v zmysle zadania, ale súčasne koncept, ktorý umožňuje ďalší rozvoj lokality. Návrh priniesol jedno z najlepších urbanistických riešení v súťaži a vyzdvihol pamiatkovo chránený objekt Pradiarne prostredníctvom nového verejného priestoru – námestia. Na základe výsledkov a súťažných podmienok pristúpi teraz spoločnosť YIT Slovakia k rokovaniam s víťazom, smerujúcim k dopracovaniu štúdie a spracovaniu dokumentácie pre územné rozhodnutie.

„Vo YIT sa riadime zásadou, že naše projekty majú obohatiť a zlepšovať prostredie, v ktorom vznikajú. Chceme, aby sa v našich projektoch ľuďom dobre žilo, aby ich dizajn podporoval dobré vzťahy komunity a aby sa v nich myslelo aj na kvalitný verejný priestor,“ uviedol pri vyhlásení výsledkov generálny riaditeľ spoločnosti Milan Murcko. „Areál bývalej Bratislavskej cvernovej továrne je priestorom, ktorý ponúka jedinečnú príležitosť, aby sme tento náš prístup naplno ukázali. A aj na základe diskusie, ktorá sprevádzala túto súťaž, a tiež jej výsledkov, chcem povedať, že sa už veľmi tešíme, ako sa nastolená vízia tohto cenného územia začne napĺňať.“


Odborná porota, zložená zo zástupcov mesta, mestskej časti, ale aj odborníkov a akademikov z oblasti urbanizmu a architektúry, dôkladne preštudovala jednotlivé návrhy a prešla viacerými kolami hodnotenia, na konci ktorých jednohlasne vybrala víťazný návrh. Ten v areáli bývalej Bratislavskej cvernovej továrne predpokladá výškovo primeranú mestskú zástavbu, s pozvoľným zvyšovaním smerom od Košickej ulice. Navrhovaná bloková zástavba ponúka vyššiu kvalitu života pre rezidentov, keďže v hustej zástavbe mesta poskytuje vyšší komfort bývania a súkromia. Navrhované riešenie zástavby je otvorené k všetkým okolitým štruktúram, novovzniknuté námestie zvýrazňuje dominantu Pradiarne. Víťazný návrh predpokladá zachovanie objektu silocentrály, keď o nej uvažuje ako o vstupnom priestore do Pradiarne, čo umožňuje ďalšie zaujímavé využitie oboch objektov v súlade s požiadavkami dnešnej doby. 

 

 

 

„Rád by som zdôraznil, že už len vyhlásenie takejto súťaže predstavuje pridanú hodnotu, keďže na Slovensku to stále nie je úplne bežné. Čo bolo aj pre nás prekvapením, bola kreativita jednotlivých prístupov – napriek pomerne striktnému zadaniu sme obdržali veľmi rôznorodé riešenia. A práve o rôznorodosti prístupov bola aj naša diskusia v porote – myslím, že veľa sme sa aj spoločne naučili o celom území a táto diskusia určite ovplyvní náš prístup k celému projektu,“ uviedol Business Development Director YIT Slovakia a zároveň predseda poroty Radek Pšenička. 

Druhé miesto v súťaži spojené s finančnou odmenou získal ateliér A69 architekti a tretie miesto ateliér GutGut. Porota sa rozhodla udeliť aj mimoriadnu cenu architektonickému ateliéru Chybik Kristof za nadšenie autorského tímu, podporené príbehom pamäte historickej profilácie územia, ktoré prinieslo nevšedné riešenie. 


Víťazný návrh spolu s ostatnými návrhmi nájdete na stránke www.novabct.skO súťaži
Spoločnosť YIT Slovakia vyhlásila užšiu urbanisticko-architektonickú súťaž na ideové a funkčné riešenie areálu bývalej Bratislavskej cvernovej továrne 5. septembra 2016. Išlo o vôbec prvú súťaž vyhlásenú developerskou spoločnosťou, ktorej súťažné podmienky overila Slovenská komora architektov. Do užšej vyzvanej súťaže spoločnosť oslovila 12 renomovaných architektonických ateliérov zo Slovenska a Českej republiky, na základe ich predchádzajúcich skúseností s projektmi podobného významu a rozsahu. Súťaž priniesla spolu 10 kvalitných návrhov, ktoré ich autori mali možnosť 8. a 9. novembra prezentovať pred porotou.