• SK Articles
  • 1.12.2022

V témach trvalej udržateľnosti sa vzdelávame a hľadáme riešenia

Klimatická kríza sa týka všetkých z nás a práve v roku 2022 sme sa rozhodli aj sami viac vzdelávať v témach udržateľnosti. Každý mesiac sme pre našich zamestnancov pripravili prednášky a workshopy na rezonujúce a zaujímavé témy, ktoré nám priblížili nielen problémy, ale najmä riešenia, ktorými vieme ako jednotlivci zakročiť.

 
Na všetky prednášky sme si pozvali odborníkov z oblasti trvalej udržateľnosti a rôznych odborov, ktoré sa zlepšeniu životného prostredia a vzdelávaniu v týchto témach venujú.

Úvodná prednáška bola venovaná všeobecným informáciám o klimatickej kríze. Ďalšie témy ako uhlíková stopa a cirkulárna ekonomika nám ukázali, akými činnosťami najviac produkujeme CO2 do ovzdušia a čo by sme mali urobiť, aby sme prispeli k spomaleniu čerpania zásob neobnoviteľných zdrojov našej planéty. Nesmeli chýbať ani veľmi aktuálne témy ako plytvanie potravinami, triedenie odpadu či bezobalové nakupovanie, ktoré nám ukázali cestu ako nakupovať toľko, koľko skutočne spotrebujeme a tým predchádzať plytvaniu a tiež vzniku odpadu. Pokračovali sme problematikou tzv. greenwashingu, ktorý je vo veľkej miere okolo nás, a odborná prednáška o biodiverzite nám priblížila, ako dokonalo fungujú v prírode ekosystémy, a tiež ukázala spôsoby a možnosti, ako prírodu chrániť a zachovať v nej čo najviac žijúcich druhov. Celú sériu prednášok sme ukončili témou textilného priemyslu. V tento deň sa nám podarilo vo firme zorganizovať medzi kolegami aj výmenu oblečenia, tzv. SWAP, ktorým sme ukázali svoj postoj presne v deň najväčšieho „sviatku“ konzumu – Black Friday.
 
swap_2.jpg
 
Všetky prednášky a aktivity v spoločnosti YIT Slovakia zastrešuje kolegyňa Zuzana Čelín, špecialistka kvality a životného prostredia: „Veľmi sa teším, že som mala možnosť naplánovať a aj zrealizovať tento edukatívny program pre mojich kolegov. Ich záujem o prednášky a ostatné aktivity ma presvedčil, že to s nami ešte nie je celkom márne a každý z nás sa snaží robiť aspoň malé kroky v našom každodennom živote.“
 
V budúcnosti plánujeme pre zamestnancov pripravovať ďalšie aktivity a nepoľavovať vo vzdelávaní a rozvoji našich zamestnancov, pretože k zlepšeniu prístupu k životnému prostrediu môže svojou troškou prispieť každý jednotlivec. Naša spoločnosť sa snaží napĺňať taktiež naše dlhodobé ciele a tiež prispieť k zmierneniu klimatickej zmeny.
 
swap_3.jpg