• SK Articles
  • 3.5.2022

Spoločnosť YIT Slovakia vyhlásila medzinárodnú súťaž pre riešenie nového územia pri Viedenskej ceste

Spoločnosť YIT Slovakia, a. s., vyhlásila medzinárodnú urbanisticko-architektonickú súťaž na premenu územia popri Viedenskej ceste na kvalitné bývanie. Citlivá transformácia lokality vo vzdialenom susedstve bývalého tzv. „Pečnianskeho ramena“ má prebehnúť s dôrazom na ekologické formy bývania a s ohľadom na rešpektovanie existujúceho prostredia. Do súťaže, výsledky ktorej developer avizuje vyhlásiť koncom tohto leta, bolo pozvaných 6 renomovaných ateliérov zo Slovenska, Česka, Fínska a Dánska.

 
Developer na základe vybraného návrhu plánuje do územia s rozlohou 3,4 ha umiestniť viac ako 500 kvalitných bytov vrátane potrebnej občianskej vybavenosti a vytvoriť synergiu s revitalizovanou zeleňou širšieho okolia zástavby​. Dnes jednoliate územie bolo ešte v 18. storočí súostrovím. V roku 1771 dala Mária Terézia postaviť Viedenskú cestu, ktorá bola zároveň protipovodňovou hrádzou pre osadníkov a na tento účel čiastočne slúži dodnes. Pečnianske rameno vyschlo niekedy koncom osemdesiatych rokov dvadsiateho storočia aj v súvislosti s budovaním mosta Lanfranconi a výstavbou Petržalky vplyvom zasypania stavebnou suťou z tejto výstavby. Víziou vlastníka a vyhlasovateľa tejto súťaže je predovšetkým citlivá transformácia tohto neudržiavaného územia, ktoré má vychádzať z kontextu širšieho krajinného prostredia.
 
„Naším cieľom je priniesť do územia kvalitnú a inovatívnu architektúru, ktorá ponúkne rôznorodé formy bývania, ako aj sprievodných aktivít. Veľký dôraz kladieme na to, aby navrhované prvky krajinnej architektúry a mobiliáru rozvíjali najmä rekreačnú funkciu verejných priestorov a prinášali technologické riešenia pre dosiahnutie CO2 neutrality – a to vrátane drevostavieb ​či možností dostupných a udržateľných foriem dopravy, ktoré lokalita Viedenskej cesty v dostupnej vzdialenosti od centra mesta ponúka,“ vysvetľuje Milan Murcko, generálny riaditeľ YIT Slovakia.
 
Odborná porota vyberie z návrhov 6 renomovaných ateliérov
 
Ide už o tretiu súťaž developera, ktorú vyhlasuje v súlade s platným poriadkom Slovenskej komory architektov (SKA). „Už pri premene areálu bývalej Bratislavskej cvernovej továrne či územia na Mlynských nivách smerom k Zimnému prístavu sa nám osvedčilo hľadať riešenia pre tieto územia formou kvalitnej súťaže. Práve nezaujatý pohľad zúčastnených ateliérov, ktoré majú s rozvojom podobných území skúsenosti, prináša cenné inšpirácie a umožňuje nám citlivo rozvíjať naše mesto,“ vysvetľuje riaditeľ Biznis a urban developmentu YIT Slovakia a predseda poroty Radek Pšenička. 
 
Do procesu prípravy súťaže developer na základe predchádzajúcich skúseností zapojil predstaviteľov Hlavného mesta SR Bratislavy aj Mestskej časti Bratislava-Petržalka, ako aj Slovenskej komory architektov. Spolupracoval takisto s množstvom špecialistov z oblasti životného prostredia a ekológie, verejných priestorov a krajinnej architektúry, dopravného inžinierstva i energetiky a svetlotechniky. Zadaniu súťaže predchádzali dendrologické, akustické, geologické a hydrogeologické posudky, ktoré zadefinovali rozhodujúce kritériá pre zúčastnené ateliéry.
 
O víťaznom návrhu rozhodne 5-členná odborná porota zložená z renomovaných odborníkov z oblasti architektúry a urbanizmu vrátane zástupcov Magistrátu Hl. mesta Bratislavy, Mestskej časti Bratislava-Petržalka, člena predstavenstva Slovenskej komory architektov a zástupcov investora. Pozvanie do súťaže dostali a svoju účasť potvrdili slovenské ateliéry Pantograph a What architects, české ateliéry Chybik Kristof a Pavel Hnilička architects and planners a dva ateliéry zo Škandinávie: dánsky Adept architects a INARO z Fínska. Pri výbere ateliérov developer prihliadal na to, aby ich doterajšie realizácie jednoznačne preukázali skúsenosti s projektmi podobného významu a rozsahu, a to najmä s ohľadom na urbanistické riešenia a ekologické postupy výstavby. Súťažiaci majú 2 mesiace na prípravu súťažných návrhov, ktoré následne odbornej porote aj osobne predstavia. Víťazné riešenie bude zverejnené na slávnostnom vyhlásení výsledkov na prelome augusta a septembra tohto roka.
 
Súčasťou projektu budú aj nájomné byty
 
 
Zadanie súťaže zohľadňuje navrhovanú zmenu územného plánu v prospech funkcie bývania, ktorú momentálne presadzuje Magistrát Hl. mesta Bratislavy. YIT Slovakia ako jeden z prvých súkromných investorov podpísalo s mestom Bratislava Zmluvu o spolupráci, na základe ktorej po zmene Územného plánu mesto Bratislava obdrží zmluvne dohodnutý objem skolaudovaných nájomných bytov podľa schválenej metodiky.  
 
„Proces zmeny Územného plánu už prebieha. Naším cieľom je priniesť do tohto územia kvalitné bývanie, služby a miesto na oddych, ktoré aspoň čiastočne uspokoja neutíchajúci dopyt po bývaní čo najskôr aj v tejto lokalite mesta. Medzinárodná urbanisticko-architektonická súťaž nám pomôže spoločne vybrať ten najvhodnejší návrh citlivej premeny tohto územia, po výbere ktorého bude nasledovať príprava samotnej projektovej dokumentácie a proces jej prerokovávania. Ide o dlhý a náročný proces, preto so začiatkom premeny územia rátame najskôr v horizonte 5 rokov,“ uzatvára Radek Pšenička.  
 
Viac informácií o súťaži nájdete na Viedenská cesta.