• SK Articles
  • 21.9.2022

Spoločnosť YIT Slovakia plánuje zrevitalizovať ďalší zanedbaný areál a podporiť rozvoj kvalitného bývania v Ružinove

Spoločnosť YIT Slovakia plánuje zveľadiť a pretvoriť ďalšie zanedbané územie v bratislavskom Ružinove. Novým obytným súborom na Hraničnej ulici chce nadviazať na svoje úspešné projekty v tejto mestskej časti. V prvej etape plánuje bytový dom s 92 bytmi a hotel so 72 ubytovacími jednotkami s predpokladaným začiatkom výstavby v roku 2025.

 
Od júna 2021 spoločnosť YIT prevádzkuje areál spoločnosti ASSET na Hraničnej ulici. Na celom území s rozlohou cca 3,5 ha sa v súčasnosti nachádzajú staršie budovy a rôzne sklady. Víziou spoločnosti YIT je pretvoriť celé toto územie na kvalitné mestské bývanie doplnené ďalšími funkciami občianskej vybavenosti.

„Prinášať nový život do miest chápeme ako jedno z našich dôležitých poslaní. Práve transformáciu tzv. brownfieldov a ich znovuoživenie pokladáme za istú formu pozitívnej „recyklácie“ týchto chátrajúcich území. Odstraňovanie brownfieldov by mala byť jedna z priorít trvalo udržateľného rozvoja moderných miest, a to oveľa väčšou než neustále rozširovanie ich predmestí a prímestských satelitov,“ hovorí Milan Murcko, generálny riaditeľ YIT Slovakia.
 

screenshot-2022-09-21-at-11-15-30-polyfunkcny-subor_hranicna.pdf.jpg
 

V prvej etape je naplánovaná stavba dvoch objektov na území s rozlohou necelého hektáru. Autorom predbežnej overovacej urbanistickej štúdie celého územia, ako aj architektonického návrhu tzv. prvej etapy projektu je ateliér Compass Architekti. V súlade so súčasne platným Územným plánom sa pripravuje vybudovanie polouzavretého mestského bloku, ktorý bude tvoriť bytový dom so 6 plnohodnotnými a 1 ustúpeným podlažím a 92 bytmi. Hotel bude mať 72 ubytovacích jednotiek. V obidvoch budovách sa ráta aj s 11 priestormi pre obchodné prevádzky a potrebnú občiansku vybavenosť. Pre YIT Slovakia je samozrejmosťou aj vybudovanie kvalitných verejných priestorov a úprava okolia svojich rezidenčných projektov, aby tak budúci obyvatelia mohli spolu tráviť čas na svojom dvore. Plánovaný vnútroblok s novým bratislavským mestským dvorom vytvorí ďalší priestor na budovanie susedskej komunity. Parkovanie pre budúcich obyvateľov bude zabezpečené v podzemných garážach.

 

screenshot-2022-09-21-at-11-16-12-polyfunkcny-subor_hranicna3.pdf.jpg
 

Začiatok výstavby je predpokladaný najskôr v roku 2025. V budúcnosti sa predpokladá postupné znovuoživenie a konverzia celého tohto územia, ktorá je podmienená zmenou Územného plánu a o ktorú už developer požiadal. Hlavným cieľom je umožniť v danej lokalite rozvoj formou kvalitnej polyfunkčnej zástavby s majoritným podielom bývania vrátane nájomných bytov a zároveň potrebnej občianskej vybavenosti, ako aj kvalitných verejných priestorov. Príprava a plánovanie ďalších etáp sa uskutoční až v horizonte niekoľkých rokov.
 

„Posledné roky priniesli veľké zmeny na trhu a ukázali, že v Bratislave stále chýbajú časti, ktoré by obsahovali najmä funkciu bývania. Radi by sme preto aj toto územie pretransformovali na živú mestskú štvrť, podarí sa to však len so zmenou územného plánu. Riešením môže byť nová metodika zmien územného plánu Magistrátu hl. mesta Bratislavy, ktorá umožňuje práve takéto zmeny územného plánu výmenou za vopred daný počet nájomných bytov. Sme radi, že nový zákon o územnom plánovaní tiež otvára dvere flexibilnejšiemu posúdeniu a následnej zmene charakteru a funkcií vybraných území v Bratislave, ktoré trpia nedostatkom kvalitného bývania,“ dodáva Milan Murcko.