• SK Articles
  • 2.11.2022

Predĺžili sme našu spoluprácu s Fakultou architektúry a dizajnu STU v Bratislave

Nielen hľadanie nových talentov, ale aj ich aktívna podpora patrí k našim prioritám a dôležitým záväzkom. S Fakultou architektúry a dizajnu Slovenskej technickej univerzity v Bratislave spolupracujeme dlhodobo v rôznych podobách – finančnou podporou i naším know-how pri spolupráci s našimi tímami a expertmi, ktorí sa aktívne zapájajú do vyučovacieho procesu. 26. septembra 2022 sme s STU podpísali dodatok k Rámcovej dohode o spolupráci, ktorý zabezpečí kontinuitu našej spolupráce aj naďalej do roku 2030. Jedným z projektov, ktoré sme v poslednej dobe výrazne podporili, bola rekonštrukcia Kotolne, kde vznikol neformálny kreatívny priestor, v ktorom to už na fakulte aktívne žije.

 

Ako už hovorí názov, nachádza sa v priestoroch bývalej kotolne budovy FAD STU. Je to priestor určený pre oddych, ale aj kultúru, divadlo, semináre a prezentácie. Sme radi, že sme mohli výraznou mierou prispieť k  oživeniu a rekonštrukcii týchto priestorov, ktorá prebiehala takmer 3 roky. V súčasnosti sa v Kotolni organizujú výstavy či prednášky alebo ďalšie rôzne akcie, ktoré sú prístupné nielen študentom STU, ale aj verejnosti.

Do aktívneho života v priestoroch Kotolne sa zapája aj naša spoločnosť, keď sme pre študentov pripravili sériu prednášok a workshopov pod názvom Tajomný svet developerov, v ktorých budeme prinášať informácie z nášho biznisu. Prvej prednášky sa ujal generálny riaditeľ našej spoločnosti Milan Murcko, ktorý sa venoval téme, ako funguje rezidenčný development vo YIT od kúpy pozemku cez architektonické štúdie, projektovú prípravu, realizáciu výstavby až po predaj bytov a starostlivosť o zákazníkov.

„Veľmi sa tešíme z tejto spolupráce, vďaka spoločnosti YIT majú naši študenti nielen pekný a funkčný kreatívny priestor, ale teraz aj šancu nazrieť do zákulisia práce a biznisu developerov formou prednášok odborníkov z praxe,“ vyjadril sa Ing. arch. Karol Görner, PhD., prodekan pre rozvoj Fakulty architektúry a dizajnu STU v Bratislave.

 

MC0A4286.jpg

 

„Sme radi, že môžeme nielen finančne, ale najmä naším know-how podporovať Fakultu architektúry a dizajnu STU v Bratislave vo viacerých oblastiach, keďže spolupráca univerzít a podnikateľskej sféry je v dnešnej dobe nevyhnutnou súčasťou vzdelávacej či výskumnej činnosti. Študenti v spolupráci s našimi odborníkmi dostávajú príležitosti pracovať na konkrétnych úlohách a témach v rámci svojich seminárnych prác či ateliérov, finančne podporujeme viacero projektov, teraz prinášame sériu prednášok, ktorá ešte viac priblíži svet praxe v našom odbore. Verím, že sa nám bude dariť túto spoluprácu ešte viac prehlbovať a spoločne sa budeme podieľať na množstve ďalších užitočných a prínosných projektov,“ povedala Júlia Koľajová, HR manažérka YIT Slovakia, ktorá aktivity s univerzitou koordinuje.

 

MC0A4333.jpg