• SK Articles
  • 15.11.2022

Obmedzenia pre peších aj dopravu na Košickej ulici v súvislosti s výstavbou projektu ZWIRN

Na projekte ZWIRN začíname so stavebnými prácami, ktoré si vyžadujú určité obmedzenia v tesnej blízkosti staveniska. Obmedzenia sa budú týkať cestnej komunikácie a chodníka od vjazdu na stavenisko bloku ZWIRN 3 po križovatku Mlynské nivy – Košická.

 
Náhradné riešenie pre chodcov bude zabezpečené tunelovými drevenými podchodmi – v zimných mesiacoch pribudnú ochranné tunely na určitých úsekoch z dôvodu vykladania zásob na stavenisko. Budúci rok, keď sa stavba dostane na úroveň terénu, vznikne ochranný tunel od križovatky Mlynské nivy - Košická po vjazd na stavenisko ZWIRN 3.
 
Obmedzenia na cestnej komunikácii budú vyznačené vodorovným a prenosným dopravným značením.
 
Povolenie na zvláštne užívanie miestnej cesty II. triedy Košickej ulici (záber na vozovke a na chodníku, v úseku pri stavbe, pri križovatke s ulicou Mlynské Nivy v smere na most Apollo) nám bolo udelené v zmysle rozhodnutia Magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy č. MAGS ODP 60862/2022-473745.
 
Tieto obmedzenia budú v platnosti od 15. novembra 2022 predbežne do konca júna 2023. Ospravedlňujeme sa za komplikácie a zároveň chceme požiadať všetkých o zvýšenú opatrnosť v predmetnom úseku.