• SK Articles
  • 26.10.2022

Občianske združenie MY YIT pomôže pri rekonštrukcii priestorov pre deti

Spolu s naším občianskym združením MY YIT radi pomáhame tam, kde je to potrebné. Rozhodli sme sa preto v spolupráci s Nadáciou Pontis a ich programom Budúcnosť INAK pomôcť pri rekonštrukcii časti priestorov mestskej ubytovne Fortuna v Dúbravke. Našou úlohou bude pripraviť projekt pre rekonštrukciu, dozrieť na ňu a tiež sa aktívne zapojiť do rekonštrukčných prác.

 

Budúcnosť INAK je mimoškolský program pre mladých vo veku od 11 do 15 rokov, ktorý zastrešuje Nadácia Pontis. Súčaťou tohto projektu je aj vytváranie inovatívnych klubov, v ktorých deťom prináša kvalitný program na rozvoj podnikavosti, digitálnych aj mäkkých zručností. Zameriava sa aj na tímovú spoluprácu a riešenie problémov, posilňuje potenciál detí, aby mali šancu na lepšiu budúcnosť.  Súčasťou sociálnej pomoci v ubytovni Fortuna, ktorú prevádzkuje Magistrát hl. mesta Bratislavy v Dúbravke, je aj nízkoprahová sociálna služba pre deti a rodinu Fortunáčik. A práve v časti spoločenského priestoru pre deti a dorast sa nachádzajú vhodné priestory, avšak potrebujú naozaj pomoc a rekonštrukčný zásah. Veríme, že sa nám podarí pripraviť dobrý projekt a v blízkej budúcnosti budeme môcť začať s realizáciou a vytvoriť tak vhodný a podnetný priestor pre detské aktivity. Už sa nevieme dočkať, ako vlastnoručne priložíme ruku k dielu!

 

Fortuna 1.jpg

Fortuna 2.jpg