• SK Articles
  • 24.11.2017

YIT v živej knižnici

Deň so živou knižnicou deťom pomáha vybrať si nielen svoje budúce povolanie, ale aj zameranie strednej školy. Na deviatakov sa nachystalo 14 „živých kníh“, teda ľudí s rozličnými povolaniami, ktorých sa vypytovali mnohé otázky o ich každodennej práci. Cenné informácie o svojich budúcich povolaniach tak žiaci dostali hneď z prvej ruky.

V domčeku YIT počas dňa so živou knižnicou deviataci zisťovali, aké rozmanité povolania patria k developmentu a stavebníctvu. Živou knižnicou plnou zaujímavých informácii bol projektový manažér Tomáš Augustín. Deti si vyskúšali prácu architekta, bytového dizajnéra, ale aj predajcu bytov alebo stavbára. Naučili sa, že bezpečnosť pri práci je na prvom mieste a sami si vyskúšali i prilby, bez ktorých sa na stavbu nesmie vstúpiť. Keďže stavať treba vždy s ohľadom na prírodu, osvojili si aj princípy environmentálneho prístupu a energetickej efektívnosti. K tomu všetkému sa deti oboznámili s priebehom realizácie developerského projektu a atribútmi fínskeho bývania.

Expozícia „Prvé detské mesto povolaní na Slovensku“, ktorá prispieva k zlepšeniu orientácie detí vo svete profesií, zrealizovala dopoludnie pre žiakov základných škôl už po tretí raz. V stredu, 18. októbra, do kútika MOJE MESTO v Bory Mall prišlo na podujatie s názvom „Tematický deň so živou knižnicou o výbere povolania a plánovaní budúcnosti“ približne 130 žiakov deviateho ročníka základných škôl. Domov si odniesli poznatky aspoň zo štyroch živých kníh.