• SK Articles
  • 5.6.2017

Industriálna Pradiareň 1900 prinesie do Bratislavy výnimočné kancelárske priestory

Projekt pamiatkovej obnovy a konverzie chráneného objektu Pradiarne v areáli bývalej Bratislavskej cvernovej továrne zrealizuje skúsené štúdio Architekti Bouda Masár.

Po ukončení pamiatkového výskumu, ktorý preukázal možnosť využitia na komerčné účely, dostáva chránený objekt Pradiarne v areáli bývalej Bratislavskej cvernovej továrne (ďalej BCT) reálne kontúry. Autormi projektu obnovy a konverzie Pradiarne a Silocentrály na nový účel – kancelárske a obchodné priestory, je renomovaný ateliér Architekti Bouda Masár. V objekte s názvom Pradiareň 1900 tak vznikne unikátny projekt, ktorý spojí jedinečnosť historického industriálneho priestoru so súčasnými trendami dizajnu a technického štandardu. Majiteľ areálu, spoločnosť YIT Slovakia, v súčasnosti ukončuje proces projektovania pre získanie stavebné povolenia na obnovu tejto národnej kultúrnej pamiatky, s cieľom začať s rekonštrukciou v januári 2018. 

 

 

Projekt obnovy vyzdvihuje hodnoty a jedinečnosť objektu Pradiarne otvorením priestoru a priznaním industriálnych prvkov v interiéri. Nadštandardná svetlá výška viac ako 4m umožňuje vytvorenie galériových priestorov, subtílne originálne liatinové stĺpy umocňujú pocit veľkorysého priestoru. Novovytvorené priestory však budú zároveň spĺňať najvyššie štandardy triedy A a budú disponovať energetickými certifikátmi BREEAM Excellent, ktoré garantujú klientom nízke prevádzkové náklady. „Spojením citlivej rekonštrukcie jednej z mála technických pamiatok v Bratislave a najvyšších technologických štandardov vzniknú v bývalej Pradiarni absolútne unikátne a kreatívne priestory, ktoré budú tvoriť zároveň jednu z dominánt novej štvrte,“ hovorí projektová manažérka YIT Slovakia Stanislava Paulíková.

Za projektom obnovy a revitalizácie objektu Pradiarne stoja skúsení architekti zo štúdia Architekti Bouda Masár, ktorých portfólio zahŕňa viaceré rekonštrukcie historických objektov, medzi inými aj Bratislavského hradu. Z pohľadu rekonštrukcie, najväčšou premenou prejde fasáda, ktorá bude mať remeselný charakter podľa dokumentácie z roku 1964. V zmysle pamiatkovej obnovy dôjde aj k zmene súčasného vzhľadu okien na zelené v tvare, ktorý bol príznačný pre tzv. 3. stavebnú etapu objektu. Nad rámec pamiatkovej ochrany pristúpil investor k rozhodnutiu rešpektovať objekt Silocentrály ako integrálnej súčasti objektu Pradiarne, v ktorej by mal vzniknúť priestor pre kaviareň a kongresovú sálu.

Popri projekte revitalizácie Pradiarne prebiehajú v areáli bývalej BCT ďalšie asanačné a stavebné práce. V súčasnosti stále prebieha asanácia viacerých objektov na Páričkovej ulici z druhej polovice 20. storočia, ktorá je v tesnom kontakte s Pradiarňou, ako aj pokračovanie rekonštrukcie bytového domu PARI.