• SK Articles
  • 5.7.2017

Asanačné práce v areáli bývalej Bratislavskej cvernovej továrne

Spoločnosť YIT Slovakia informuje o pokračovaní plánovaných asanačných prác v areáli bývalej Bratislavskej cvernovej továrne (BCT) za účelom prípravy územia na vybudovanie živej mestskej štvrti. Majiteľ areálu disponuje na tieto práce všetkými potrebnými povoleniami a garantuje, že pri ich realizácii budú dodržané všetky platné nariadenia mestskej časti Bratislava-Ružinov. V najbližších mesiacoch bude prebiehať asanácia tzv. Prevádzkovej budovy na Páričkovej ulici.

Ide o výškový objekt administratívnej budovy z roku 1992. Búracie práce budú prebiehať približne dva a pol mesiaca, v období od 3. 7. 2017 do polovice septembra 2017. Po citlivom odstránení tzv. Etážovej budovy na Svätoplukovej ulici tak YIT pokračuje v čistení areálu a príprave na jeho premenu na živú štvrť. V súčasnosti pracuje na projekte budúcej podoby projektu, ktorý rozpracováva s ateliérom Compass, víťazom architektonickej súťaže na riešenie tohto územia. V zóne pôvodne industriálneho areálu tak vznikne vitálna nová štvrť s bývaním, kanceláriami, službami a spoločným námestím pre oddych aj kultúru.

YIT už začiatkom mesiaca predstavilo projekt exkluzívnych kancelárií v pamiatkovo-chránenom objekte pod názvom Pradiareň 1900, ktorý spojí jedinečnosť historického industriálneho priestoru so súčasnými trendami dizajnu a technického štandardu.

Popri asanácii objektu na Páričkovej ulici v súčasnosti prebieha aj pokračovanie rekonštrukcie bytového domu PARI

Budúca podoba projektov Pradiareň 1900 (roh Svätoplukova a Páričkova) a PARI (vnútroblok BCT)