• SK Articles
  • 19.5.2016

Už po tretíkrát sme získali ocenenie ASB Developer roka

Veľmi nás teší, že sa môžeme už tretí rok za sebou podeliť s úspechom, ktorý pre nás znamená veľmi veľa. Je ním získanie ocenenia ASB Developer roka 2016, ktoré udeľovala 100-členná odborná komisia zložená z profesorov, architektov, developerov, stavebných firiem a ďalších odborníkov zo stavebného priemyslu.

Sme veľmi radi, že naša doterajšia snaha prinášať skutočne kvalitné bývanie a nadštandardný servis oceňujú nielen naši klienti, ale aj odborná verejnosť. Svedčí to o našom presvedčení, že veci treba robiť poctivo a že treba byť vždy o krok vpred. Len tak sa nám totiž podarí prekračovať očakávania klientov a budovať naozaj lepšie prostredie pre život.

Ďakujeme všetkým, ktorí nás podporujú a tešíme sa na množstvo ďalších dokončených projektov, ktoré svojim budúcim obyvateľom prinesú nie len bývanie, ale hlavne pocit domova.