• SK Articles
  • 3.2.2014

Sprístupnenie areálu bývalého pivovaru Stein verejnosti - 8.2.2014

Spoločnosti YIT Reding a MiddleCap Office Park pozývajú širokú verejnosť na prehliadku areálu bývalého pivovaru Stein, ktorá bude možná v sobotu, 8. februára 2014 od 10.00 do 14.00 hod.

Sprístupnenie areálu a vybraných objektov pivovaru nadväzuje na verejnú prezentáciu návrhu na revitalizáciu tohto územia a jeho premeny na moderný mestský blok. Okrem zástupcov investorských spoločností budú v čase prehliadky prítomní aj architekti z ateliéru Ivana Kubíka, ktorý je autorom návrhu.

Prístup do areálu bude umožnený cez administratívny vchod na rohu Blumentálskej a Bernolákovej ulice a bude viditeľne označený. 
Záujemcovia budú môcť absolvovať obhliadku celého areálu a interiéru vybraných objektov v sprievode pracovníkov spoločnosti YIT Reding.

Upozornenie:

Z dôvodu bezpečnosti a stavu objektov bude pred vstupom do areálu potrebné absolvovať poučenie o bezpečnostných povinnostiach návštevníkov na stavbe a podpísať Potvrdenie o jeho absolvovaní. Podmienkou pre vstup bude aj použitie reflexnej vesty a ochrannej prilby, ktoré návštevníkom zapožičiame na mieste.