• Mesto pre ľudí
  • 19.8.2021
  • 1405 pozretí

Mileniáli oceňujú možnosť mať vlastné pracovné miesto, minimálne dochádzanie a flexibilitu spojenú s prácou na diaľku

Podľa štúdie s názvom „Práca novej generácie“ (Next Generation Work), ktorú sme si dali vypracovať, mal vývoj udalostí v poslednom čase najmenší negatívny vplyv práve na prácu. Presnejšie povedané, respondenti spomínaného prieskumu v priemere uvádzajú, že venovali svojmu zamestnaniu viac času a energie, než chceli.

Čo očakávajú mileniáli od pracovného života? Akú váhu má pre nich profesionálna komunita, individuálny rozvoj či kancelária? Práve tieto témy sme chceli preskúmať podrobnejšie, a tak sme si v rámci medzinárodného projektu „The NextGen Project“ objednali online prieskum, ktorý prebehol v marci a apríli. Do štúdie sa zapojilo 1 100 respondentov vo veku 20 – 40 rokov. Viac ako polovicu z nich tvorili Fíni a zvyšní pochádzali buď z iných škandinávskych štátov, alebo z Pobaltia.

Cieľom štúdie bolo nájsť odpovede v troch kľúčových oblastiach: hodnoty mileniálov a dôležitosť práce v ich živote, problematika profesionálnej komunity a individuálneho rozvoja a konkrétne očakávania spojené s prácou. 

Z prieskumu vyplýva, že najdôležitejšími konkrétnymi vecami, ktoré mladí v pracovnej sfére oceňujú, sú vlastné pracovné miesto, časovo nenáročné dochádzanie do práce a možnosť pracovať na diaľku s flexibilným pracovným časom. Napriek flexibilite v pracovnom čase a mieste výkonu práce sú mladí ľudia pod veľkým tlakom, a práve preto môže byť vlastné pracovné miesto dôležitým faktorom pre pocit bezpečnosti a stability.
 
SHOWROOM-1002 (1).jpg
 
Hybridný pracovný režim je každodennou rutinou, kancelária symbolizuje predel medzi prácou a voľným časom

Hybridný pracovný režim sa stal bežnou súčasťou života. Podľa prieskumu mladí ľudia dúfajú, že budú môcť pracovať aspoň 60 % času na diaľku. Možnosť výberu práce z domu a na pracovisku je dôležitým nástrojom na udržiavanie rovnováhy medzi prácou a inými životnými aktivitami. Len 8,5 % respondentov tvrdí, že chce robiť výlučne na diaľku, a 3 % mladých by pracovali výlučne len z kancelárie. Viac ako 40 % detí milénia je za 4-dňový pracovný týždeň.

Kamenná kancelária má svoje nespochybniteľné výhody, neznamená to však, že musí ísť nutne len o jednu konkrétnu kanceláriu. „Napríklad až 90 % našich nájomcov oslovuje ,activity based’ koncept kancelárií, kde náplň práce určuje miesto, ktoré zamestnanec využíva. V prípade sústredenej práce ide o tzv. tiché miestnosti, v prípade spolupráce hovoríme o spoločných kreatívnych zónach a tak ďalej,“ hovorí Michaela Ochmanová, leasing manažérka z YIT Slovakia.
 

A63X6229.jpg
 

Prieskum naznačuje, že ľudia, ktorí preferujú prácu v kancelárii, nie sú automaticky vekovo starší. Medzi dôležitými premennými pri odpovediach bola úroveň zaškolenia respondentov, ale aj to, ako vidia mladí svoj normálny pracovný čas v horizonte 5 rokov. Kancelária pre nich predstavuje aj istý mechanizmus, ktorý zaisťuje predel medzi prácou a voľným časom. Ako dobre vieme, pre ľudí, ktorí pracujú s informáciami, je práve toto jednou z najväčších výziev.

 

Pracovná komunita má vplyv na to, akú hodnotu prisudzujeme práci

Pracovnú komunitu a kolegov považujú respondenti v mnohých smeroch za dôležité faktory, pričom jednu zo zásadných rolí hrá spolupráca a učenie sa od skúsenejších kolegov. Silný pocit profesionálnej spolupatričnosti motivuje existujúcich zamestnancov, no je zároveň lákadlom aj pre uchádzačov o zamestnanie. Dobrá profesionálna komunita však posilňuje nielen spolupatričnosť, ale aj samotný význam práce, takže môže byť dôležitým faktorom pre individuálny rozvoja jednotlivca. Otvorený dialóg v rámci profesionálnej komunity navyše pomáha jednotlivcovi v tom, aby si uvedomoval celkovú zmysluplnosť svojej práce.
 

1626879492042.jpg

 
Kancelárie podporujú produktívne stretávanie sa zamestnancov či neformálne budovanie vzťahov medzi nimi. „Zamestnanci si zvykli na prácu z domu, ale kreatívna práca sa jednoduchšie vykonáva pri osobnej interakcii. Preto bude zásadné mať priestory pripravené tak, aby zamestnanci boli hrdí na to, že môžu ísť do kancelárie a stretnúť tam kolegov. Tieto parametre zásadne ovplyvňujú aj dopyt po kancelárskych priestoroch, “ dodáva Michaela Ochmanová z YIT Slovakia.

Pre mileniálov je dôležitá aj firemná kultúra a zodpovednosť. Spomínaná štúdia však naznačuje, že ešte dôležitejšie než to sú základné podmienky práce. Tromi najdôležitejšími vecami, ktoré mileniáli od novej pracovnej pozície očakávajú, sú dobrý plat, flexibilný pracovný čas a kolegovia na rovnakej vlnovej dĺžke.

 

Ak vás zaujímajú podrobnejšie výsledky a odpovede, TU si zadarmo stiahnite prieskum v origináli. 
 

1626879491594.jpg