• Technológie & Dizajn
  • 4.4.2016
  • 1274 pozretí

Unikátny systém správy fínskych bytových domov

Unikátny systém správy fínskych bytových domov
Unikátny systém správy fínskych bytových domov

Vedeli ste, že fíni pri kúpe bytu nekupujú podiel na budove, v ktorej sa byt nachádza? Alebo že správca bytového domu je u nich zodpovedný aj za opravy kohútikov a kúrenia v bytoch? Fínsko má totiž model správy bytových domov, ktorý nenájdete nikde inde na svete. Aké benefity prináša obyvateľom a v čom sa líši od toho nášho sa dočítate v tomto článku.

Ak si vo Fínsku kúpite byt, stávate sa jeho vlastníkom, ale vlastníctvo budovy, v ktorej sa nachádza, zostáva v rukách správcovskej spoločnosti. Práva vlastníka bytu sú však zaručené a chránené špeciálnym zákonom o správcovstve. Ten ustanovuje základné podmienky štruktúry správnej rady, údržby a poplatkov.

Váš byt môže byť napríklad predávaný ako trojizbový s parkovacím miestom; ale až v konkrétnych ustanoveniach článkov tohto zákona uvidíte, či parkovacie miesto vlastníte, alebo máte len právo si ho prenajať.

PRÁVA A POVINNOSTI

Najdôležitejšou povinnosťou obyvateľov je platiť poplatky za spoločné výdavky. Tieto poplatky pokrývajú širokú škálu služieb, ktoré správcovská spoločnosť poskytuje vlastníkom bytov. Poplatky za spoločné výdavky neraz tvoria celý príjem správcovskej spoločnosti. Podmienky platieb sú tu opäť stanovené samostatným predpisom.

Na druhej strane, povinnosťou správcu je udržiavať dom a starať sa oň. Obyvatelia zodpovedajú len za spotrebiče vo vlastných priestoroch. Zaujímavosťou je, že správca má na zodpovednosti dokonca aj vodovodné kohútiky, záchody a radiátory v bytoch. Takisto je jeho povinnosťou udržiavať dvor, chodby, skladové priestory, ale aj spoločné sauny a sprchy (napríklad ako tie v Tammi Dúbravka).

JEDEN ZA VŠETKÝCH, VŠETCI ZA JEDNÉHO

Správca musí všetkých obyvateľov vopred informovať o všetkých úpravách v dome, a zároveň vlastníci bytov musia informovať správcov o úpravách v bytoch. Na vašu prerábku si posvietia napríklad vtedy, keď meníte podlahu – nesmiete porušiť zvukovú izoláciu, aby ste tak nerušili susedov pod vami.

Ďalšou zaujímavosťou je, že podľa predpisov nesmie správca vykonať žiadne opatrenie, ktoré uprednostňuje jedného vlastníka pred druhým. V praxi to znamená napríklad to, že ak sa napríklad rozhodne o zasklievaní balkónov, musí to prebehnúť na všetkých balkónoch a musia to zaplatiť všetci, aj tí bez balkónu. Benefitujú z toho totiž tiež – sklo chráni fasádu budovy a znižuje tak spotrebu energie a náklady na údržbu.

Oproti nášmu systému teda v tom fínskom nie je až tak veľa rozdielov. Ako by sa vám však páčilo, hoci za vyššie poplatky a menšiu moc rozhodovať o budove, keby vám z fondu opráv prišli opraviť aj radiátor alebo vodovodný kohútik?