• Technológie & Dizajn
  • 5.10.2014
  • 442 pozretí

Univerzitná knižnica v Helsinkách

Univerzitná knižnica v Helsinkách
Univerzitná knižnica v Helsinkách

Hlavná univerzitná knižnica v Helsinkách reprezentuje to najlepšie, čo sa v tomto tisícročí na poli architektúry knižníc objavilo. Ako najväčšia knižnica vo Fínsku ponúka nielen priestor pre zázemie akademickej komunity, ale aj moderné študijné a výskumné centrum a miesto stretnutia pre všetkých obyvateľov Helsiniek. Stala sa symbolom poznania v novom informačnom veku.

Budova svojím pojatím a spracovaním potvrdzuje fakt, že otvorená architektonická súťaž je najlepšou cestou k relevantnému výsledku. Víťazom súťaže vyhlásenej v roku 2007 sa stal koncept nesúci názov Avaus (Otvor) od fínskeho architektonického štúdia Anttinen Oiva Architects. Výstavba hlavnej budovy knižnice zvanej Kaisa House sa započala v roku 2010 a slávnostné otvorenie prebehlo v septembri 2012.

 
Pohľad z ulice
 
 
Formálnym jazykom budova nadväzuje na odkaz historicky dôležitého mestského bloku Hirvi, zároveň však ponúka nevšedný architektonický výrazVýchodiskom sa stala fasáda z režného muriva s pravidelnou okennou mriežkou zjemnenou veľkoformátovými okennými krivkami. Tie sa tak stávajú optickým prepojením interiéru a exteriéru, „vpúšťajú mesto dovnútra“.
 
 
Fasádne krivky sa prepisujú aj do interiéru budovy. Vo vnútri na ne nadväzuje séria stropných otvorov tiahnucich sa naprieč podlažiami. Eliptické stropné otvory v spojení s hlavným schodiskom definujú výraz interiéru a vymedzujú funkčné členenie budovy. Celý priestor tak pôsobí jednotným a plynulým dojmom. Nepriezvučná pracovná zóna ponúka rôznorodé priestory pre jednotlivca aj skupiny. Orientácii v budove napomáha aj farebný nábytok charakteristický pre každú funkčnú časť, ktorý zároveň kontrastuje zo svetlým interiérom budovy.
 
Premyslená koncepcia vzťahu interiéru a exteriéru, kvalitný uličný priestor a citlivá dostavba historických mestských blokov; to všetko sú atribúty, ktoré charakterizujú budovu knižnice v Helsinkách. Dôkazom toho je aj viacero medzinárodných ocenení, ktoré architekti za svoju prácu obdržali.