• Technológie & Dizajn
  • 23.6.2014
  • 421 pozretí

Súčasná fínska architektúra

Súčasná fínska architektúra
Súčasná fínska architektúra

Od dôb Alvara Aalta, považovaného za najvplyvnejšieho fínskeho architekta, sa toho na tamojšej architektonickej scéne udialo mnoho. Minimalistické a vyvážené línie typické pre súčasnú fínsku architektúru sa objavujú vo všetkých oblastiach stavebníctva – od verejných cez administratívne, až po bytové stavby. Charakteristické je tiež environmentálne uvedomenie si dopadov na globálnu scénu, výsledkom čoho sú aj nespočetné medzinárodné ocenenia.

Čerstvý vietor zo severu

Výborným príkladom novej fínskej architektúry je budova ústrednej knižnice v Helsinkách, ktorej dokončenie je plánované na rok 2017. Za víťazným projektom architektonickej súťaže stojí štúdio ALA Architects,považované za jedno z vedúcich štúdií v Škandinávii. Medzinárodnú pozornosť im zaistilo prvenstvo v súťaži na Kultúrne centrum Kilden v nórskom meste Kristiansand.

 
Ústredná knižnica, Helsinki
 
zdroj: blogspot.com
 

Neobvykle tvarovaná hmota vyrástla v prístave v priamej nadväznosti na vodu a pojme až 2000 divákov. Rozhodnutie postaviť fasádu knižnice z fínsko-sibírskeho smrekovca je súčasťou nového trendu; ekologické, lokálne a energeticky efektívne materiály zohrávajú v stavebníctve dôležitú rolu. V budove divadla s celým názvom Kilden Performing Arts Centre sa podarilo skĺbiť nezameniteľnú architektúru s výraznou energetickou nenáročnosťou. Ako sami autori k svojej práci uvádzajú, „jednáme globálne, ale myslíme lokálne“.

 
Ústredná knižnica, Helsinki

zdroj: archinect.net

Znovuobjavenie dreva

Od prefabrikovaných budov sedemdesiatych rokov, cez „deväťdesiatky“ čerpajúce z odkazu modernizmu, sa fínska architektúra v duchu udržateľného rozvoja prikláňa k drevu ako materiálu nového milénia. Drevo je vo všeobecnosti spájané s udržateľnosťou, pre Fínov je však tiež symbolom národnej identity. V krajine s najväčším zalesnením spomedzi európskych štátov sa dá predpokladať, že drevo má pred sebou sľubnú budúcnosť. V duchu tohto trendu vzniklo v roku 2013 nové Centrum fínskej prírody. Jedná sa o prvú verejnú budovu, zhotovenú z prefabrikovaných drevených panelov, ktorú navrhlo štúdio Lahdelma & Mahlamäki Architects.

 
Centrum fínskej prírody, Haltia
zdroj: blogspot.com
 

Badateľná je aj zmena v postoji k tvarosloviu a diverzite architektúry. Tá sa od racionálnych hmôt a kompozície dostáva do uvoľnených polôh a avantgardný jazyk sa stáva čoraz zrozumiteľnejším. Aj tento krok má zásluhu na tom, že sa o architektúru začína vo Fínsku zaujímať širšia verejnosť.