• Technológie & Dizajn
  • 8.5.2014
  • 279 pozretí

Múzeum súčasného umenia Kiasma

Múzeum súčasného umenia Kiasma
Múzeum súčasného umenia Kiasma

Fínsko na svoj bohatý architektonický odkaz kontinuálne nadväzuje, čoho dôkazom je aj múzeum súčasného umenia Kiasma. Mesto Helsinki vyhlásilo v roku 1993 súťaž, ktorej sa zúčastnilo viac ako 516 návrhov od svetoznámych architektov ako Coop Himmelblau, Álvaro Siza alebo Kazuo Shinohata. Víťazným sa stal projekt s názvom „Chiasma – prepletenie hmoty budovy s geometriou mesta a krajiny“, amerického architekta Stevena Halla.

foto: arcspace.com – Múzeum Kiasma exteriér

Koncept vychádza z geometrie mesta a okolitej krajiny a tieto prvky sa výrazne prepisujú aj do tvaru budovy. Krivka, tiahnuca sa pozdĺž celej hmoty smeruje k Hale Finlandia a dodáva stavbe dynamiku. Múzeum bolo dokončené v roku 1998 a situované je v samotnom centre Helsiniek v zálive Töölö.

Kaisma bola prvým z projektov prestavby celého zálivu a postupne k nej pribudli dalšie. Na západ od budovy sídli Fínsky parlament, na východ budova vlakového nádražia od Eliela Saarinena, na sever Hala Finlandia od Alvara Aalta. Vznikla teda v náväznosti a dôležitý mestský kontext, na ktorý bezprostredne nadväzuje. Konštrukcia zo zinku, oceli, skla a lesklého čierneho betónu vytvára príjemné oživenie mestského rázu. Hallov rukopis je jasne čitateľný aj v interiéry stavby. Výhľady na vodnú hladinu, „zrkadlo mesta“ vytvárajú optické prepojenie medzi galériou a mestským centrom.

Jedným z hlavných problémov pri navrhovaní viacposchodového výstavného priestoru bol, že denné svetlo preniká z veľkej časti hlavne do vyšších poschodí galérie, zatial čo tie nižšie sú odkázané na umelé osvetlenie. Dobrej distribúcií svetla aj do priestorov v nižších podlažiach napomáha v Kiasma zakrivený tvar strechy a použité svetlíky.

Múzeum Kiasma interiér

foto: arcspace.com

Kaisma však neponúka len výstavné priestory. Jej súčasťou je aj „Umelecké fórum“, otvorený a flexibilný priestor vhodný k usporiadaniu rôznorodých kultúrnych udalostí, od seminárov cez hudbu až pod divadlo. Kaviareň umiestnená v partery je otvorená do foyer aj záhrady, a je vhodným priestorom na literárne čítania a diskusiu. Cez auditórium, vybavené modernou projekčnou technológiou, sa tiahne súvislý presklený pás, umožňujúci priehľady z iných častí budovy. V prípade zaujímavej prednášky alebo divadelného predstavenia sa tak návšetvníci nemusia obávať, že im niečo ujde.

Budovy ako Kiasma dokazujú, že architektúra, umenie a kultúra by nemali byť separátne disciplíny, ale navzájom kombinované základné črty mesta a krajiny.