8.5.2014
  • Technológie & Dizajn

Múzeum súčasného umenia Kiasma

Múzeum súčasného umenia Kiasma

Fínsko na svoj bohatý architektonický odkaz kontinuálne nadväzuje, čoho dôkazom je aj múzeum súčasného umenia Kiasma. Mesto Helsinki vyhlásilo v roku 1993 súťaž, ktorej sa zúčastnilo viac ako 516 návrhov od svetoznámych architektov ako Coop Himmelblau, Álvaro Siza alebo Kazuo Shinohata. Víťazným sa stal projekt s názvom „Chiasma – prepletenie hmoty budovy s geometriou mesta a krajiny“, amerického architekta Stevena Halla.

foto: arcspace.com – Múzeum Kiasma exteriér

Koncept vychádza z geometrie mesta a okolitej krajiny a tieto prvky sa výrazne prepisujú aj do tvaru budovy. Krivka, tiahnuca sa pozdĺž celej hmoty smeruje k Hale Finlandia a dodáva stavbe dynamiku. Múzeum bolo dokončené v roku 1998 a situované je v samotnom centre Helsiniek v zálive Töölö.

Kaisma bola prvým z projektov prestavby celého zálivu a postupne k nej pribudli dalšie. Na západ od budovy sídli Fínsky parlament, na východ budova vlakového nádražia od Eliela Saarinena, na sever Hala Finlandia od Alvara Aalta. Vznikla teda v náväznosti a dôležitý mestský kontext, na ktorý bezprostredne nadväzuje. Konštrukcia zo zinku, oceli, skla a lesklého čierneho betónu vytvára príjemné oživenie mestského rázu. Hallov rukopis je jasne čitateľný aj v interiéry stavby. Výhľady na vodnú hladinu, „zrkadlo mesta“ vytvárajú optické prepojenie medzi galériou a mestským centrom.

Jedným z hlavných problémov pri navrhovaní viacposchodového výstavného priestoru bol, že denné svetlo preniká z veľkej časti hlavne do vyšších poschodí galérie, zatial čo tie nižšie sú odkázané na umelé osvetlenie. Dobrej distribúcií svetla aj do priestorov v nižších podlažiach napomáha v Kiasma zakrivený tvar strechy a použité svetlíky.

Múzeum Kiasma interiér

foto: arcspace.com

Kaisma však neponúka len výstavné priestory. Jej súčasťou je aj „Umelecké fórum“, otvorený a flexibilný priestor vhodný k usporiadaniu rôznorodých kultúrnych udalostí, od seminárov cez hudbu až pod divadlo. Kaviareň umiestnená v partery je otvorená do foyer aj záhrady, a je vhodným priestorom na literárne čítania a diskusiu. Cez auditórium, vybavené modernou projekčnou technológiou, sa tiahne súvislý presklený pás, umožňujúci priehľady z iných častí budovy. V prípade zaujímavej prednášky alebo divadelného predstavenia sa tak návšetvníci nemusia obávať, že im niečo ujde.

Budovy ako Kiasma dokazujú, že architektúra, umenie a kultúra by nemali byť separátne disciplíny, ale navzájom kombinované základné črty mesta a krajiny.

Napíšte nám

Moje obľúbené ()

Nemáte zvolené žiadne obľúbené položky.

Súhlasím s použitím mojich osobných údajov na účely zasielania obchodných ponúk a marketingových informácií o produktoch, pripravovaných projektoch a novinkách.

Kontakt

Predajné centrum
Račianska 153/A, Bratislava 831 54
Pre volania zo zahraničia: +421903999333
Zavrieť