• Mesto pre ľudí
  • 27.8.2014
  • 3105 pozretí

Malá exkurzia do histórie Dúbravky

Malá exkurzia do histórie Dúbravky
Malá exkurzia do histórie Dúbravky

Dúbravka patri k tým častiam Bratislavy, ktoré majú najzachovalejšie životné prostredie. Krásna prírodná scenéria Chránenej krajinnej oblasti Malé Karpaty obklopuje dnešnú modernú časť Bratislavy. Dúbravka sa rozlieha celkovo na ploche 862 hektárov, ktoré sú situované na úpätí Štátnej rezervácie Devínska Kobyla. V minulosti poddanská obec si zachovala svoj vidiecky ráz aj po pripojení ku Bratislave v roku 1946. V nasledujúcich riadkoch vám priblížime históriu tejto mestskej časti, ktorá je opradená mnohými legendami.

Prečo názov Dúbravka?

Poďla jednej legendy vznikol názov Dúbravka poďla okolitých lesov zložených z dubiny a dúbravy, v ktorých boli chorvátski kolonisti tejto oblasti častokrát zamestnaní. Iná legenda hovorí o kňažnej Dúbravke, ktorá stála na čele Chorvátov utekajúcich pred Turkami. Tretia povesť hovorí o miestnych drevorubačoch, ktorým sa zatúlal jeden z ich psov a ukryl sa v bútľave jedného z dubov. Chlapi si medzi sebou hovorili, že „dub hafká“ a z toho mala modifikáciou vzniknúť Dúbravka. Skutočný dôvod názvu tejto obce sa v historických zápiskoch neuvádza, avšak každý si môže vybrať tú legendu, ktorá sa mu zdá ako najpravdepodobnejšia.

Starším názvom pre Dúbravku bolo v maďarčine Hidegkút a v nemčine Kaltenbrunn, čo v oboch jazykoch znamená chladná studňa. V tomto prípade ide o Horánsku studňu, ktorá aj v časoch sucha priniesla dostatok vody pre celú oblasť. Dnes už táto studňa nie je sprístupnená, avšak stále má svoje čestné miesto v erbe Dúbravky, pre ktorú sa stala jedným z jej symbolov.

Jeden zo symbolov Dúbravky – Horánska studňa. Zdroj: http://goo.gl/AM5OQK

Osídľovanie oblastí dnešnej Dúbravky

Od prapôvodných lovcov a zberačov územie Dúbravky menilo svôj ráz aj obyvateľstvo. Niektoré archeologické nálezy hovoria o osídľovaní oblasti dnešnej Dúbravky už v mladšej dobe kamennej. Ďalšie početné vykopávky dokázali, že v tejto oblasti sídlili Kelti a neskôr aj Rimania. Jedným z významných archeologických objavov v tejto oblasti je práve odhalenie základov vidieckej vily Villa Rustica, ktorá na Slovensku patrí k najvýznamnejším pamiatkam rímskeho osídlenia.

Dôkaz rímskeho osídlenia – pozostatky Villa Rustica. Zdroj: http://goo.gl/r7o5Vg  Autor: Lure

Prvý písomný záznam o Dúbravke (zapísanej ako Dúbrawa) existuje až z roku 1574 a hovorí o jej kolonizovaní chorvátskymi utečencami, ktorí utiekli pred útokom Turkov až na územie dnešného Slovenska. Dúbrawa bola súčasťou devínskeho hradného panstva malackej vetvy rodu Pálffyovcov, ktorá už od 17.storočia vlastnila tieto územia.

Vzostupy a pády Dúbravky

Obec prosperovala až do 19. storočia, keď bola vyplienená francúzskym vojskom a neskôr ju postihla morová nákaza. Po otrasení sa z týchto nešťastí boli v rokoch 1911-1912 vybudované rekreačné strediská a chatové oblasti na území Dúbravky, ktoré slúžili vtedajším Bratislavčanom na únik z mesta a oddych v krásnej prírode. Avšak 1. svetová vojna pozastavila sľubný vývoj obce, nakoľko sa v jej okolí budovali vojenské opevnenia a dôsledkom vojny bol aj pokles poľnohospodárskej výroby. Vinohradníctvo aj pestovanie typických dúbravských tmavých čerešní boli ohrozené a takmer zanikli.

Tmavé čerešne sú pre Dúbravku typické (ilustračný obrázok). Zdroj: http://goo.gl/gwjowv

Po vojne sa však život v obci znova vrátil do normálneho chodu a obec bola modernizovaná vtedy technickými vymoženosťami – zavedením modernej kanalizácie, elektriky, telefónu, ale aj budovaním kultúrneho povedomia jej obyvateľov. Bol postavený kultúrny dom, ale aj kino, knižnica či divadelné javisko. Dúbravka stratila svoju nezávislosť 5. apríla 1945, keď ju obsadila Sovietska armáda. V tom istom mesiaci sa táto obec stala súčasťou Bratislavy.

Dúbravka – dobré miesto na život

V 70-tych rokoch prebiehala v Dúbravke masívna výstavba prevažne panelových obytných domov a s nimi sa zvyšoval aj počet obyvateľov tejto časti Bratislavy. V roku 2012 bolo v Dúbravke nahlásených 34 745 občanov s trvalým pobytom, čo Dúbravku zaraďuje na šieste miesto spomedzi všetkých častí Bratislavy v počte obyvateľov.  Táto mestská časť je pokojná a plná zelene a aj preto sme sa rozhodli v nej situovať dva z našich stavebných projektov – obľúbené Tarjanne a najnovší bytový komplex Tammi Dúbravka. Výstavba práve v Dúbravke pramení z presvedčenia, že aj mestský človek potrebuje pre svoju životnú pohodu nájsť harmóniu s prírodou.