Vyhrajte príspevok na zveľadenie svojho dvora

Chcete sa aktívne podieľať na zveľadení vášho dvora alebo vnútrobloku? Chceli by ste so susedmi vytvoriť fungujúcu komunitu alebo podporiť už vašu existujúcu? Vďaka grantovej súťaži môžete pre váš dvor získať financie vo výške 2000 eur na nový mobiliár alebo gril či potrebné náradie, alebo aj nákup nových zelených rastlín, či na zaplatenie drobných stavebných úprav alebo architektonickej štúdie. Podrobné informácie a podmienky súťaže nájdete v Štatúte súťaže .

Prihláste váš dvor prostredníctvom písomnej žiadosti alebo vyplnením tohto online formulára:

Identifikačné údaje Súťažiaceho

Fyzická osoba

(fyzická osoba, ktorá má trvalý pobyt v bytovom dome v Bratislave)


Právnická osoba

(spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov, správca bytových domov, občianske združenie, nezisková organizácie)

Oprávnená osoba konajúca za právnickú osobu

Identifikácia pozemkov, na ktorých sa Súťažný dvor nachádza:

Právny vzťah a popis dvora

V prípade výhry mám záujem o

Povinné prílohy

Chcem využiť príležitosť získať exkluzívne informácie o výhodných ponukách, spustení nových projektov, novinkách a ďalších zaujímavých tipov a inšpirácií.