• SK Articles
  • 20.12.2019

Prvý bytový blok v projekte ZWIRN má právoplatné územné rozhodnutie

Projekt ZWIRN, ktorý v areáli bývalej Bratislavskej cvernovej továrne pripravuje spoločnosť YIT Slovakia, sa v týchto dňoch opäť posunul bližšie k realizácii. Územné rozhodnutie pre prvú fázu bytových blokov ZWIRN 1 nadobudlo právoplatnosť.

Mestská časť Bratislava-Ružinov v týchto dňoch potvrdila právoplatnosť územného rozhodnutia pre prvý blok bytových domov ZWIRN 1. Ten prinesie do lokality 268 bytových jednotiek na ôsmich podlažiach a takmer 490 parkovacích miest v podzemnej garáži. Jeho súčasťou bude živý parter s priestormi pre občiansku vybavenosť. V povoľovacej dokumentácii nesie toto konanie formálny názov „Polyfunkčný objekt BCT 1 – Bytové domy“, keďže všetky podklady pre povoľovacie konania developer predkladal skôr, než vznikol názov ZWIRN.

Koncom novembra developer informoval aj o úprave územného rozhodnutia, ktoré rieši organizáciu dopravy na Košickej, Svätoplukovej a Páričkovej ulici. Túto úpravu intenzívne riešil s Magistrátom Hl. mesta SR Bratislavy, aby umožnili ponechať dopravný režim na Košickej ulici tak, ako si priali občania zo susedstva. Košická ulica tak ostane zachovaná ako 2-prúdová komunikácia namiesto pôvodne plánovaných 4 jazdných pruhov, pričom YIT Slovakia ju skvalitní vybudovaním novej bezpečnej cyklotrasy na úrovni chodníka.