Prihláška súťaže Nech žije náš dvor

Chcete sa aktívne podieľať na zveľadení vášho dvora alebo vnútrobloku? Chceli by ste so susedmi vytvoriť fungujúcu komunitu alebo podporiť už vašu existujúcu? Vďaka súťaži Nech žije náš dvor môžete pre váš dvor získať vecné ceny v hodnote 2000 eur, ako napríklad gril s príslušenstvom, potrebné pracovné náradie alebo zelené rastliny.

Podrobné informácie a podmienky súťaže nájdete v Štatúte súťaže.

Identifikačné údaje Súťažiaceho

Fyzická osoba

(fyzická osoba, ktorá má trvalý pobyt v bytovom dome v Bratislave)


Právnická osoba

(spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov, správca bytových domov, občianske združenie, nezisková organizácie)

Oprávnená osoba konajúca za právnickú osobu

Identifikácia pozemkov, na ktorých sa Súťažný dvor nachádza:

Právny vzťah a popis dvora

V prípade výhry mám záujem o

Povinné prílohy

Chcem využiť príležitosť získať exkluzívne informácie o výhodných ponukách, spustení nových projektov, novinkách a ďalších zaujímavých tipov a inšpirácií.