• SK Articles
  • 12.7.2019

Zástupcovia YIT Slovakia diskutovali o projekte ZWIRN s občanmi

V utorok 9. júla spoločnosť YIT Slovakia predstavila projekt ZWIRN takmer 150 obyvateľom a podnikateľom z okolia. Na verejnej prezentácii za účasti architekta projektu Juraja Benetina, ako aj poradcu primátora Juraja Šujana a starostu Ružinova Martina Chrena informovali o plánoch, ktoré z areálu bývalej Bratislavskej cvernovej továrne majú vytvoriť živú mestskú štvrť. Okrem detailov o budúcom vzhľade nového námestia s dominantou v podobe národnej kultúrnej pamiatky Pradiarne zodpovedali tiež otázky občanov, ktoré sa týkali najmä dopravnej situácie na Košickej ulici, zelene či nových plánovaných cyklotrás.

 

Pri každom našom projekte, ktorým vstupujeme do zastavaného územia, si uvedomujeme potrebu hľadať vhodné riešenie v diskusii s ľuďmi, ktorí tu žijú a pracujú. Odkedy sme do územia bývalej Bratislavskej cvernovej továrne v roku 2015 vstúpili, absolvovali sme mnoho stretnutí s obyvateľmi bytov aj majiteľmi prevádzok a služieb v okolí. Vážime si, že aj v tento večer nám venovali čas a veľmi kultivovane s nami o projekte diskutovali. Takáto konštruktívna diskusia je veľkým prínosom pre obe strany a ja verím, že výsledná podoba projektu bude v ich očiach vítanou zmenou,“ vysvetľuje Radek Pšenička, riaditeľ developmentu YIT Slovakia, ktorý v mene developera projekt predstavil.

Architekti, ktorým práce na tomto projekte zverili vyšli z rozsiahlej architektonickej súťaže, ktorú overila aj Slovenská komora architektov. „Sú odborníci nielen na urbanizmus, ale aj verejné priestory a majú našu plnú dôveru. Na projekte pracujú niekoľko rokov a počas jeho prípravy sme spolu zohľadnili aj mnohé historické dokumenty, aby sme vhodne odkázali na industriálnu minulosť územia,“ dodal Radek Pšenička, kým odovzdal hlavné slovo architektovi Jurajovi Benetinovi, aby predstavil celý koncept projektu. Jeho ateliér sa pri tvorbe inšpiroval blokovou zástavbou, ktorá je pre toto územie typická. Aj keď územný plán povoľuje v území hmotovo robustnejšiu či vyššiu zástavbu, ich víťazný návrh sa namiesto nej rozhodol okolie rešpektovať. Tak vznikli tri vnútrobloky s typickými dvormi uprostred. Medzi rezidenčnou časťou a administratívnymi priestormi v budove Pradiarne zas našli priestor aj pre rozsiahlu časť vo forme nového námestia. Práve námestie popri konverzii národnej kultúrnej pamiatky vznikne ako prvé, aby ho obyvatelia z okolia mohli začať využívať čo najskôr.

Juraj Benetin predstavil aj nové dopravné riešenie projektu, ktoré reaguje na námietky obyvateľov proti úbytku parkovacích miest za účelom sprejazdnia oboch pruhov existujúcej cestnej premávky na Košickej ulici. Posledné mesiace preto spolu s developerom a zástupcami Magistrátu hľadali iný spôsob, ktorý by umožnil parkovacie miesta zachovať. „Pôvodné riešenie Košickej ulice, ktoré vychádzalo z dopravno-kapacitného posúdenia, zahŕňalo spojazdnenie už existujúcich, doteraz odstavných, jazdných pruhov pozdĺž ulice od Dulovho námestia. S novým vedením mesta Bratislavy ale aktívne pracujeme na novom riešení ulice, ktoré by do veľkej miery zachovalo súčasný stav odstavného pruhu,“ vysvetlil.

To potvrdil aj poradca primátora Juraj Šujan, podľa ktorého bol doterajší prístup povoľovacích orgánov skôr orientovaný na obsluhu individuálnou automobilovou dopravou, čo malo za následok aj potrebu rozširovania komunikácií. „V novom vedení mesta máme zato, že treba posilňovať hlavne verejnú dopravu, na kratšie vzdialenosti pešiu dopravu či budovať cyklotrasy. Súčasťou tohto plánu je aj nová možná trasa električky zo Šafárikovho námestia cez Košickú a Miletičovu, ktorej varianty trasovania mesto aktuálne skúma. Tento spôsob dopravy považujeme za najúčinnejšiu formu dopravy, akú v meste máme. Jeho rozvoj by umožnil pri novom spôsobe posudzovania dopravy znížiť nároky na vozidlové komunikácie v budúcnosti,“ dodal Juraj Šujan. S Developerom YIT Slovakia sa zatiaľ dohodli na úprave záväzného stanoviska projektu pre prvú etapu, ktrou sa potreba spojazdniť oba pruhy existujúcej vozovky zruší.

V debate obyvatelia adresovali aj otázku zelene, pri ktorej Radek Pšenička upresnil, že developer v rámci projektu plánuje vytvoriť viac ako hektár zelených plôch. A to vrátane zelených striech, ktoré majú dokázanú schopnosť znižovať teplotu územia o desiatky stupňov. Okrem toho obyvateľov zaujímali najmä plánované činnosti súvisiace s výstavbou a dočasnými obmedzeniami v území. Tie budú známejšie po ukončení povoľovacích konaní a detailov realizačného projektu jednotlivých etáp. YIT Slovakia prisľúbilo ľudí v okolí o stavebných činnostiach a ďalších plánoch v areáli aj naďalej informovať. S týmto cieľom tvorí a distribuuje do schránok občasník ZWIRNoviny o dianí na projekte a realizuje vývesy vo vchodoch bytových domov. Ľudia zo susedstva tiež môžu developera kontaktovať napriamo, a to prostredníctvom emailovej adresy zwirn@yit.sk