• Susedský život
  • 15.12.2020
  • 2474 pozretí

Zástupca vlastníkov bytov môže ľudí aj spájať, nielen organizovať

Nemá to byť len o papieroch, ale hlavne o ľuďoch. Touto filozofiou sa riadi Peter Klučka, ktorý je už 13. rok zástupcom vlastníkov bytov v bytovom dome na Humenskom námestí 4 v Petržalke. Ako sám priznáva, problémov a nepríjemností je pri tejto práci vždy dosť, napriek tomu ho to veľmi baví. V rozhovore nám vysvetlil, čo všetko zástupca vlastníkov bytov robí, ako sa dá v bytovom dome vytvoriť príjemná atmosféra, aj to, ako viesť domové schôdze efektívne.

 

Keď sa povie zástupca vlastníkov bytov, mnohým ľuďom to nič nepovie. Slovo domovník ale poznajú. Aký je v tom rozdiel?

Pokojne môžeme túto pozíciu nazvať domovníkom. Kedysi však domovník zvykol aj upratovať či sám opravovať, keď bolo niečo pokazené. Zástupca vlastníkov bytov toto na starosti nemá, ale podobne ako domovník rieši problémy v dome a je akýmsi medzičlánkom medzi vlastníkmi bytov a správcom bytového domu. Inými slovami – každá maličkosť, ktorá sa v dome objaví (pokazí sa výťah, nesvieti svetlo, niekomu zateká do bytu), ide cezo mňa. Majitelia bytov sa s problémom obrátia na mňa a ja kontaktujem správcu a riešim to. Je to pochopiteľne efektívnejšie, ako keby ho kontaktovalo samostatne 65 vlastníkov.

 

HUMN4.jpg
Peter Klučka

 

Správca je teda vašim partnerom pri riešení problémov?

Áno, presne tak. Kontaktujem ho a dohodneme sa spoločne na riešení problému. Vždy je to o vzájomnej dohode – čo, ako a kedy vieme spraviť.

 

Toto je vaša hlavná náplň práce?

Áno. Ako som už spomenul, zástupca vlastníkov je medzičlánkom medzi vlastníkmi bytov a správcom bytového domu. Samozrejme, komunikujem aj s našou pani upratovačkou, spolupracujem pri odpočtoch vodomerov a mám aj kľúče od niektorých nebytových priestorov – volám sa predsa Klučka J. Ak niekto napríklad stratí kľúč od miestnosti na bicykle či vstupných dvier do pivničných priestorov, tak mu ho dám, aby si spravil kópiu. Takisto som prítomný na schôdzach a, samozrejme, komunikujem s vlastníkmi a informujem ich o všetkom, čo sa nášho domu týka.

 

Ako s vlastníkmi bytov komunikujete?

V prvom rade elektronicky, keďže mám popri „zástupcovaní“ aj svoje zamestnanie, pracujem na ministerstve dopravy. Keď píšem maily, snažím sa ich formulovať trošku familiárnejšie, nie až tak formálne. Takto ich napríklad informujem o tom, aké problémy riešime so správcom, v akom stave sú alebo na kedy je naplánovaný odpočet vodomerov. No a popri tom sa snažím s nimi hovoriť aj osobne, aby sme si budovali a udržiavali dobré vzťahy. Dole vo vchode máme tiež vývesku, kam dávam oznamy, napríklad o pristavení kontajnerov na jarný a jesenný zber nadrozmerného odpadu.

No a hoci to nie je moja povinnosť, vytvoril som nám na Facebooku aj spoločnú skupinu. Tu riešime aj príjemné veci, napríklad spoločné akcie. Táto práca je totiž podľa mňa aj o budovaní komunity, nielen organizovaní a riešení problémov. Pred deviatimi rokmi sme na voľnej ploche pred bytovým domom zasadili ihličnatý strom a teraz pri ňom každý rok usporadúvame vianočné posedenie/postátie. Keď sa ľudia lepšie poznajú, ľahšie sa im riešia problémy.

 

Funguje to aj u vás?

Áno. Napríklad nedávno sme potrebovali vymeniť poškodené dosky na lavičke. Spoločne so skupinou susedov sme objednali drevo a sami sme ho tam nainštalovali. Bolo to super a všetci sme z toho mali dobrý pocit.

 

Prečo ste sa rozhodli byť zástupcom vlastníkov bytov?

Robil som to aj predtým, keď sme ešte bývali na Sibírskej ulici. A teda nechcem povedať, že je to moja srdcovka, keďže je s tým spojených pochopiteľne aj veľa problémov, no baví ma to. Som skôr komunikatívny typ a rád pomáham ľuďom. A táto pozícia si zrejme presne takéhoto človeka vyžaduje. Navyše, nevnímam to iba ako poradnú či organizačnú úlohu, ale snažím sa ľudí v našom bytovom dome aj spájať, aby sa poznali a aby sme sa potom aj ľahšie dohodli na veciach, ktoré sú potrebné. Skrátka, aby to nebolo iba úradné a suché, ale aby to bolo predovšetkým o ľuďoch.

 

Naznačili ste, že pri tejto pozícii musíte často riešiť problémy. Ktoré sú najčastejšie?

Najčastejšie sú to problémy s dodávkou vody, tepla alebo elektriny. Takisto nefunkčné svetlá na chodbách, vo výťahu či iné operatívne problémy. Pochopiteľne, niekedy vznikajú aj nezhody medzi susedmi. Predsa len, v dome máme 65 bytov. Vďaka tomu, že sme neformálna komunita, sa nám ale darí to riešiť bez toho, aby si ľudia robili nejaké „naschvály“. 

 

A ak sa to nepodarí?

Tak zorganizujem oficiálne stretnutie aj so správcom. Naposledy som také niečo organizoval pre vlastníčku, ktorá svoj byt prenajímala cez AirBnB bez toho, aby nám to oznámila. Vznikali problémy s návštevníkmi, ktorí nedodržiavali nočný pokoj. Problém sa nám podarilo vyriešiť k spokojnosti.

 

20190720_155206.jpg

 

Vraveli ste, že ľudia za vami chodia, aj keď potrebujú pomôcť. S čím konkrétne?

Napríklad práve dnes som riešil problém jedného nájomníka. Vymieňali sme čerpadlo v odovzdávacej stanici, ale jemu to čerpadlo nekorešpondovalo s rúrkami na kúrenie. Hneď ráno mi volal, čo treba robiť. Ja som volal firme, ktorá nám to zabezpečovala, prepojil som ich a na základe ich spoločnej dohody sme zadali žiadosť na opravu správcovi, ktorú som ja odsúhlasil a bola zafinancovaná z fondu opráv, keďže si tento problém nespôsobil sám.

Budem úprimný, niekedy za mnou chodia ľudia aj s nepríjemnými vecami. Napríklad sme mali nájomníka v jednom byte, ktorý si svoju agresivitu vybil na našom kamerovom systéme a strhol nám niekoľko kamier. S majiteľom bytu som potom riešil, aby s ním ukončil podnájom a nahradil škodu. Čiže aj toto sú veci, ktoré ako zástupca vlastníkov riešim.

 

Spravujete aj financie?

Nie, financie má na starosti správca. Toto je prioritná úloha správcu, resp. správcovskej spoločnosti – spravovať financie bytového domu. Ja aj spolu s druhým zástupcom vlastníkov ale dávame súhlasy na ich využívanie, napríklad schvaľujme faktúry za úpravy či opravy. Do 500 eur to schváli správca sám, nad túto sumu to už musíme odsúhlasiť.

Takisto ak vlastník bytu navrhne nejakú opravu, tak posúdim, či to pôjde z fondu opráv, pretože sa to týka nás všetkých, alebo nepôjde, ak sa to týka iba bytu daného človeka. Súčasne mi správca pravidelne zasiela vyúčtovanie fondu a ja ho kontrolujem – či je tam zahrnuté všetko, čo má byť. Rovnako sledujem, aby sme vždy mali určitú rezervu na všetky, aj tie väčšie opravy, ktoré sa môžu kedykoľvek vyskytnúť.

 

Čo robíte, ak je na účte málo?

Ak by sme šli do veľkého mínusu, aj s druhým zástupcom navrhneme úpravu výšky odvodu do fondu opráv. Samozrejme, toto je vždy nepopulárna zmena, ale aj tu veľmi pomáha, ak máte s ľuďmi bližšie vzťahy a dôverujú vám. Musia totiž vedieť, že to nerobíme z rozmaru, ale že je to v záujme všetkých.

 

Čo vás na tejto práci baví?

Priamy kontakt s ľuďmi. Baví ma sledovať ich reakcie. Keď na nich vidím, že sú spokojní a že to má zmysel, tak ma to teší. Snažím sa im neprihovárať ako zástupca, ale ako Peter Klučka, jeden z nich. Ja to vnímam tak, že sme do istej miery jedna veľká komunita či dokonca rodina. Aj preto mávame tieto vianočné akcie. Sčasti je to aj vďaka mne, a to ma teší.

 

Veľkou témou v bytových domoch sú schôdze. Chodíte na ne rád?

Budem úprimný, nepatrí to medzi moje obľúbené činnosti. Vždy sa ale na ne pripravujem tak, aby prebehli čo najrýchlejšie a najpokojnejšie, aj keď niekedy majú susedia ťažké srdce na správcu bytového domu. Teším sa, keď sa nám podarí dohodnúť a nepohádať sa pri tom. Myslím, že za tých 13 rokov sa nám to skutočne darí.

 

Máte nejaké tipy, ako schôdze robiť čo najefektívnejšie?

Na schôdzi je vždy prítomný aj správca bytového domu, no snažím sa moderovať ja, aby som udržal pokojnú atmosféru. Keďže on s nami nežije, nevie, ako na nich. Základom je pritom ísť podľa vopred dohodnutých bodov a neskákať si do reči. Väčšinou sme sa vďaka tomu dohodli, na čom bolo treba. Ak sa nám to nepodarilo, vytvorili sme menšie „pracovné skupiny“ z tých, ktorí sa dobrovoľne prihlásili. V rámci týchto skupín sme neskôr rozhodli a zvyšným vlastníkom sme rozhodnutie oznámili. Samozrejme, toto sa dá iba v prípade, že vám vlastníci dôverujú. Oni sami musia totiž skupinu poveriť, aby problém vyriešila. Takéto riešenie sa nám už niekoľkokrát osvedčilo. Vo veľkej skupine a pod tlakom emócií je totiž niekedy priam nemožné sa na niečom dohodnúť.

 

Čo je teda úloha zástupcu vlastníkov bytov?

  • Tvoriť medzičlánok medzi vlastníkmi bytov a správcom bytového domu
  • Komunikovať so správcom bytového domu o problémoch a spoločne hľadať riešenia v dome
  • Informovať vlastníkov bytov o dôležitých veciach/zmenách v bytovom dome a o činnosti správcu
  • Kontrolovať hospodárenie bytového domu – samotná správa je však v rukách správcu bytového domu