Local sites:
Corporate site:

Detaily bytu

Všeobecné informácie

i {SalesPrice.Label}
{SalesPrice:N0} {SalesPrice.UnitOfMeasure}
i {NumberOfRooms.Label}
{NumberOfRooms}
i {FloorNumber.Label}
{CmsFloorNumberOfTotalFloors}
i {TotalAreaSize.Label}
{TotalAreaSize} {TotalAreaSize.UnitOfMeasure}
i {ApartmentSize.Label}
{ApartmentSize:F2} {ApartmentSize.UnitOfMeasure}
i {AdditionalInformation.Label}
{AdditionalInformation}
i {Levels.Label}
{Levels}
i {ApartmentArea.Label}
{ApartmentArea} {ApartmentArea.UnitOfMeasure}
i {ApartmentTotalArea.Label}
{ApartmentTotalArea} {ApartmentTotalArea.UnitOfMeasure}
i {ApartmentSurfaceTotal.Label}
{ApartmentSurfaceTotal} {ApartmentSurfaceTotal.UnitOfMeasure}
i {WindowsOrientation.Label}
{WindowsOrientation}
i {TotalArea.Label}
{TotalArea} {TotalArea.UnitOfMeasure}
i {ProjectLocationOfParkingLots.Label}
{ProjectLocationOfParkingLots}
i {LocationOfParkingLots.Label}
{LocationOfParkingLots}
i {NumberOfSellableParkingPlaces.Label}
{NumberOfSellableParkingPlaces}
i {NumberOfParkingPlaces.Label}
{NumberOfParkingPlaces}
i {Communications.Label}
{Communications}
i {ElevatorNameField.Label}
{ElevatorNameField}
i {HeatingSystemField.Label}
{HeatingSystemField}
i {VentilationSystemField.Label}
{VentilationSystemField}
i {BalconySize.Label}
{BalconySize:F2} {BalconySize.UnitOfMeasure}
i {BathroomType.Label}
{BathroomType}
i {NumberOfBathrooms.Label}
{NumberOfBathrooms}
i {FirePlace.Label}
{FirePlace}
i {KitchenSize.Label}
{KitchenSize}
i {TerraceSize.Label}
{TerraceSize} {TerraceSize.UnitOfMeasure}
i {MaintenanceFee.Label}
{MaintenanceFee}
i {TotalCharges1.Label}
{TotalCharges1}
i {TotalCharges2.Label}
{TotalCharges2}
i {OtherFees.Label}
{OtherFees}
i {OtherAreaSize.Label}
{OtherAreaSize}{OtherAreaSize.UnitOfMeasure}
i {ReservationStatus.Label}
{ReservationStatus}
i {TotalFloors.Label}
{TotalFloors}
{KitchenType.Label}
{KitchenType}
{WaterFee.label}
{WaterFee}

Napíšte nám

[Favorites]
Súhlasím so zasielaním noviniek na môj e-mail.

Kontakt

Predajné centrum
Račianska 153, Bratislava 83154
Zavrieť
Zavrieť