Lokálne stránky:
Corporate site:

Pravidlá ochrany osobných údajov

Užívateľ dáva výslovný súhlas prevádzkovateľovi, spoločnosti YIT Slovakia a.s., so sídlom Račianska 153/A, 831 54 Bratislava, IČO: 35 718 625 (ďalej aj ako „prevádzkovateľ“ alebo „YIT“), so spracovaním svojich osobných údajov v zmysle zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon o ochrane osobných údajov“), a to najmä mena, priezviska, adresy trvalého pobytu, korešpondenčnej adresy, telefónnych čísel, emailovej adresy, ktoré poskytol alebo poskytne prevádzkovateľovi v súvislosti s registráciou. Súhlas s poskytnutím osobných údajov užívateľ udeľuje YIT pre účely (i) evidencie užívateľa do elektronickej databázy klientov vedenej prevádzkovateľom a (ii) pre priame marketingové účely prevádzkovateľa.
Užívateľ zároveň poskytnutím súhlasu dáva prevádzkovateľovi výslovný súhlas s cezhraničným prenosom osobných údajov za účelom ich spracovania materskou spoločnosťou prevadzkovateľa: YIT Corporation, so sídlom Panuntie 11, 00620 Helsinki, Fínska republika, IČO: 0112650-2 (ďalej len „materská spoločnosť“), pre účely evidencie užívateľa do databázy klientov a priame marketingové účely.

Užívateľ je v súlade s ustanovením § 28 ods. 1 Zákona o ochrane osobných údajov oprávnený požiadať písomne alebo elektronicky (na e-mail: info@yit.sk ) prevádzkovateľa o likvidáciu alebo úpravu osobných údajov. V tomto prípade sa prevádzkovateľ zaväzuje zlikvidovať alebo upraviť osobné údaje do 30 dní odo dňa doručenia žiadosti.

Používaním tejto webovej stránky súhlasíte s podmienkami tejto politiky. Používaním našej webovej stránky súhlasíte so spôsobom, akým ukladáme a používame súbory cookies v zmysle podmienok tejto politiky.


Cookies
Súbory cookies používané na tejto webovej stránke sa používajú spôsobom, ktorý nenarúša súkromie používateľa služby. Cookies sa používajú napríklad na meracie a výskumné účely na určenie typu a objemu používania webovej stránky. Cookies sa tiež môžu použiť v priamom marketingu zameranom na spoločnosti, alebo v marketingu na základe zoznamov používateľov a remarketingu. Účelom takého marketingu je poskytovať informácie o aktuálnych službách spoločnosti používateľom, ktorí už predtým navštívili webovú stránku spoločnosti. Nezhromažďujeme žiadne personalizované údaje o používateľoch, napríklad e-mailové adresy, telefónne čísla, alebo čísla kreditných kariet.

Cookies neumožňujú prístup ku zariadeniu na ukladanie dát koncového zariadenia, napríklad k pevnému disku, ani kopírovanie dát z takéhoto zariadenia. Používateľ môže cookies zablokovať zmenou nastavení svojho internetového prehliadača, môže sa tým však obmedziť funkčnosť stránok, preto sa to neodporúča. Používateľ môže tiež cookies v internetovom prehliadači kedykoľvek vymazať.

Spoločnosť YIT zhromažďuje a spracúva osobné údaje na nasledujúce účely: kontaktovanie zákazníkov, marketing produktov a služieb spoločnosti YIT (vrátane cieleného e-mailového marketingu, on-line reklamy a osobných predajných telefonátov), zbieranie a spracovanie spätnej väzby, poskytovanie požadovaných informácií a poskytovanie produktov a služieb žiadaných alebo objednaných od spoločnosti YIT.

Okrem toho môže spoločnosť YIT zdieľať vaše kontaktné údaje a údaje o správaní na internete, napríklad návštevy stránok a kliknutia na e-maily, s partnermi v rámci spotrebiteľského kanála na účely predaja a marketingu produktov a služieb YIT.

Marketing pre používateľov môže byť realizovaný prostredníctvom využitia systémov tretích strán – poskytovateľov služieb (napr. Google) na základe zoznamov používateľov. Marketing založený na zoznamoch používateľov využíva zoznamy vytvorené na základe cookies používateľov, ktoré boli použité na tejto webovej stránke. Politika reklamy používaná v marketingu na základe zoznamov používateľov zahŕňa politiku Interest-Based Advertising Policy spoločnosti Google Inc., ktorej najnovšia verzia je k dispozícii na stránke http://support.google.com/adwordspolicy/bin/answer.py?hl=fi&answer=143465. Používatelia môžu riadiť marketing založený na zoznamoch používateľov na webovej stránke Your Online Choices (Vaše on-line voľby): http://www.youronlinechoices.com/fi. Reklamné nastavenia pre marketing obsluhovaný spoločnosťou Google sa dajú upravovať na stránke: http://google.com/ads/preferences.


Analytika stránok
Táto webová stránka využíva analytiku stránok – napr. Google Analytics, čo je služba webovej analytiky spoločnosti Google Inc. („Google”). Analytika stránok využíva cookies (textové súbory) na analyzovanie návštevnosti webových stránok. Informácie vytvorené týmito cookies (napríklad IP adresy) sú prenášané a ukladané poskytovateľmi služieb. Poskytovatelia služieb potom tieto informácie používajú na hlásenia pre vlastníkov webových stránok a ponúkajú ďalšie služby súvisiace s aktivitou na webovej stránke a využívaním internetu.

Poskytovatelia služieb môžu prenášať údaje tretím stranám, a to v prípade, že si to vyžaduje zákon, alebo ak tretie strany spracúvajú tieto informácie vo svojom mene.

Poskytovatelia služieb nepriraďujú vašu IP adresu k žiadnym údajom, ktorých sú držiteľmi. Cookies môžete zablokovať zmenou nastavení prehliadača, to však môže obmedziť funkčnosť webovej stránky.

Používaním a prehliadaním tejto stránky súhlasíte, že poskytovatelia služby analytiky stránok budú spracovávať vaše osobné údaje v zmysle tejto politiky, na účely v nej popísané.


Dodatok k politike
Spoločnosť YIT môže kedykoľvek aj bez predchádzajúceho upozornenia zmeniť túto politiku, alebo meniť, upravovať alebo zamietnuť prístup k tejto stránke, alebo k obsahu jej jednotlivých podstránok. Dátum nadobudnutia účinnosti tejto verzie politiky je pre vašu informáciu uvedený vyššie. Ak spoločnosť YIT zmení túto politiku tak, že to podstatne nepriaznivo ovplyvní spôsob, akým môže spoločnosť YIT zhromažďovať alebo spracovávať vaše osobné údaje, ktoré ste prostredníctvom stránky poskytli spoločnosti YIT, YIT uverejní na stránke oznámenie o zmene.

Napíšte nám

Moje obľúbené ()

Nemáte zvolené žiadne obľubené položky.

Súhlasím s použitím mojich osobných údajov na účely zasielania obchodných ponúk a marketingových informácií o produktoch, pripravovaných projektoch a novinkách.

Kontakt

Predajné centrum
Račianska 153/A, Bratislava 831 54
Pre volania zo zahraničia: +421903999333
Zavrieť
Zavrieť