Certifikáty a bezpečnosť

Bezpečnosť a ochrana zdravia

Bezpečnosť zamestnancov a dodržiavanie platných predpisov patrí k základným zásadám našej firmy. Dôsledne sa staráme o to, aby naša spoločnosť pravidelne obnovovala platnosť svojich certifikátov, licencií a oprávnení. Spoločnosť YIT tak spĺňa aktuálne požiadavky na kvalitu a bezpečnosť práce. V záujme ochrany našich zamestnancov je však našou snahou zabezpečiť pracovné prostredie a pracovné návyky aj nad rámec legislatívne kontrolovaných požiadaviek.

Pre riadenie BOZP boli v rámci systému manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci vytvorené interné smernice, ktoré dbajú predovšetkým o zabezpečenie našich stavenísk ako aj o postupy prideľovania osobných ochranných pracovných pomôcok a popisujú podanie prvej pomoci v traumatologickom pláne.

Nástrojom v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci je tzv. Work Safety Barometer, ktorý je ukazovateľ reálnej úrovne bezpečnosti na našich stavbách. O najlepšie výsledky Work Safety Barometra sa snažíme aj prostredníctvom pravidelných školení o bezpečnosti pri práci ako aj prípravou interných materiálov a smerníc pre stavbu lešení, inštalácií ochrany proti pádu a ďalších opatrení na zabezpečenie maximálnej ochrany našich zamestnancov.
Bezpečnosť zamestnancov a dodržiavanie platných predpisov patrí k základným zásadám našej firmy. Dôsledne sa staráme o to, aby naša spoločnosť pravidelne obnovovala platnosť svojich certifikátov, licencií a oprávnení. Spoločnosť YIT tak spĺňa aktuálne požiadavky na kvalitu a bezpečnosť práce. V záujme ochrany našich zamestnancov je však našou snahou zabezpečiť pracovné prostredie a pracovné návyky aj nad rámec legislatívne kontrolovaných požiadaviek.

Odborné oprávnenia a licencie

  • Oprávnenie v súlade s ustanovením zákona č. 513/2009 Z. z. o dráhach, § 17, Úrad pre reguláciu železničnej dopravy
  • Odborná spôsobilosť podľa osobitného predpisu v zmysle zákona č. 138/1992 Zb. v znení zákona č. 236/2000 Z. z.
  • Licencia na vykonávanie prác dodatočného zatepľovania bytových objektov tepelnoizolačným systémom TERRANOVA 
  • Licencia na zhotovovanie vonkajších tepelnoizolačných kontaktných systémov KABE THERM/LAMITHERM 
  • Potvrdenie o zapísaní do zoznamu podnikateľov č. 2013 /01-PO-C4975 pre účely verejného obstarávania.e;sledky vytvárajú dlhodobú prosperitu.
  • Oprávnenie v súlade s ustanovením zákona č. 513/2009 Z. z. o dráhach, § 17, Úrad pre reguláciu železničnej dopravy
  • Odborná spôsobilosť podľa osobitného predpisu v zmysle zákona č. 138/1992 Zb. v znení zákona č. 236/2000 Z. z.

Napíšte nám

Moje obľúbené ()

Nemáte zvolené žiadne obľúbené položky.

Súhlasím s použitím mojich osobných údajov na účely zasielania obchodných ponúk a marketingových informácií o produktoch, pripravovaných projektoch a novinkách.

Kontakt

Predajné centrum
Račianska 153/A, Bratislava 831 54
Pre volania zo zahraničia: +421903999333
Zavrieť
Cookies nám pomáhajú zlepšiť kvalitu našich služieb

My vo YIT Slovakia a.s., spolu s našimi partnermi zhromažďujeme informácie prostredníctvom súborov cookies na tejto stránke za účelom poskytovania čo najlepšieho používateľského zážitku, zberu dát pre cielenie reklamy, či iné štatistiky.

Kliknutím na možnosť „Súhlasím“ tieto súbory povoľujete. Nastavenia súborov cookies môžete kedykoľvek zmeniť v nastaveniach svojho prehliadača.

Viac informácií