Local sites:
Corporate site:

Certifikáty a Bezpečnosť

Bezpečnosť a ochrana zdravia

Bezpečnosť zamestnancov a dodržiavanie platných predpisov patrí k základným zásadám našej firmy. Dôsledne sa staráme o to, aby naša spoločnosť pravidelne obnovovala platnosť svojich certifikátov, licencií a oprávnení. Spoločnosť YIT tak spĺňa aktuálne požiadavky na kvalitu a bezpečnosť práce. V záujme ochrany našich zamestnancov je však našou snahou zabezpečiť pracovné prostredie a pracovné návyky aj nad rámec legislatívne kontrolovaných požiadaviek.

Zobraziť viac

Certifikáty manažérskych systémov

Procert – certifikačný orgán certifikujúci manažérske systémy vydal nasledujúce certifikáty pre spoločnosť YIT Reding a.s.: 

• certifikát, ktorý potvrdzuje, že je zavedený a udržiavaný systém manažérstva kvality zodpovedajúci požiadavkám STN EN ISO 9001 pre oblasť poskytovanie komplexných služieb pri investičnej výstavbe vrátane predprojektovej prípravy, inžinierskych a poradenských činností a realizácie stavieb;

Zobraziť viac

Odborné oprávnenia a licencie

• Oprávnenie v súlade s ustanovením zákona č. 513/2009 Z. z. o dráhach, § 17, Úrad pre reguláciu železničnej dopravy
 
• Odborná spôsobilosť podľa osobitného predpisu v zmysle zákona č. 138/1992 Zb. v znení zákona č. 236/2000 Z. z.

Zobraziť viac

Napíšte nám

Moje obľúbené ()

Nemáte zvolené žiadne obľubené položky.

Súhlasím so zasielaním noviniek na môj e-mail.

Kontakt

Predajné centrum
Račianska 153/A, Bratislava 831 54
Pre volania zo zahraničia: +421903999333
Zavrieť
Zavrieť