Homepage Stavebná činnosť

Stavebná činnosť


yit-worksite-03 
YIT zúročuje svoje znalosti a dlhoročné skúsenosti z oblasti stavebnej činnosti pri všetkých typoch projektov. Okrem toho môže YIT profitovať zo svojho stavebného know-how aj ako developer. Práve stavebná firma je tým článkom investičného a stavebno-developerského reťazca, ktorý veľakrát najviac ovplyvňuje finálne vyhotovenie diela a určuje aj kvalitu budúceho života užívateľov stavby.Stavebná činnosť YIT :


Komplexné zabezpečovanie realizácie pozemných a dopravných stavieb a s nimi súvisiacej infraštruktúry, vrátane predprojektovej a projektovej prípravy, inžinierskych činností, vlastnú realizáciu stavieb, kolaudácie a uvedenia do užívania

Výkon činnosti stavbyvedúceho - pozemné stavby - dopravné stavby

Výkon činnosti stavebného dozoru - pozemné stavby - dopravné stavby

Vykonávanie dopravných stavieb vykonávanie bytových a občianskych, priemyselných a inžinierskych stavieb (vrátane vybavenia sídliskových celkov)  

Obstarávateľská a sprostredkovateľská činnosť v stavebníctve

Montáž, oprava, údržba elektrických zariadení